CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG ĐI TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃO

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG ĐI TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃO

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG ĐI TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃO
Phạm Văn Minh1, Nguyễn Thị Huệ2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến kết quả phục hồi khả năng đi trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 31 bệnh nhân được chẩn đoán liệt nửa người do nhồi máu não lần đầu tiên được điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội từ ngày 01/08/2020 đến ngày 30/05/2021. Bệnh nhân được tập luyện phục hồi chức năng tập trung vào các bài tập tăng khả năng đi trong thời gian 1 tháng tại bệnh viện. Đánh giá sau 2 tuần, 1 tháng khả năng dồn trọng lượng bên liệt, vận tốc đi, nhịp bước đi, chiều dài sải chân, cơ lực chi dưới, thang điểm khả năng đi FAC và thang điểm Tinetti. Kết quả: Độ tuổi hay gặp là ≥ 60 chiếm 80,6%, tuổi trung bình 63,6 ± 9,8. Tỉ lệ nam/nữ là 1,38. Tỉ lệ liệt nửa người bên phải chiếm 74,2%, bên trái chiếm 25,8%. Thời gian đột quỵ trong nhóm nghiên cứu hay gặp là ≤ 12 tuần chiếm 93,5%. Sau 1 tháng điều trị cho thấy thời gian đột quỵ trước 8 tuần cho kết quả phục hồi khả năng đi tốt hơn so với nhóm có thời gian đột quỵ sau 8 tuần và dồn trọng lượng mức tốt có khả năng đi tốt hơn hơn so với dồn trọng lượng mức trung bình và khá (p<0,05). Tuy nhiên kết quả phục hồi khả năng đi và nhóm tuổi, kết quả phục hồi khả năng đi giữa nam và nữ, kết quả phục hồi khả năng đi và bên liệt không sự khác biệt (p>0,05). Kết luận: Thời gian đột quỵ trước 8 tuần cho kết quả phục hồi khả năng đi tốt hơn so với nhóm có thời gian đột quỵ sau 8 tuần và dồn trọng lượng mức tốt có khả năng đi tốt hơn hơn so với dồn trọng lượng mức trung bình và khá. Tuy nhiên kết quả phục hồi khả năng đi và nhóm tuổi, kết quả phục hồi khả năng đi giữa nam và nữ, kết quả phục hồi khả năng đi và bên liệt không có sự khác biệt.

Đột quỵ não là nguyên nhân hàng đầu của khuyết tật gây ảnh hưởng tới mọi mặt cuộc sống của người bệnh cũng như gia đình và xã hội do đó là thách thức cho ngành y học nói chung và chuyên ngành Phục hồi chức  năng (PHCN)  nói riệng,  Theo  thống  kê, đột  quỵ làm  giảm  khả năng di chuyển và hoạt động của hơn nửa bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên, trong đó, giảm hoặc mất chức  năng  vận  động  chi  dưới  làm  bệnh  nhân phải sống phụ thuộc một phần hoặc hoàn toàn vào người khác. Trong chu kì mỗi bước đi, cần có sự thamgia của khả năng dồn trọng lượng, cơ lực, trương lực cơ, vận động khớp và hệ thống thăng bằng và điều hợp. Tuy nhiên sau đột quỵ, bệnh nhân khiếm khuyết các yếu tố này làm khó khăn thực hiện khả năng đi và tăng nguy cơ ngã với  tỉ  lệ  ngã  7%  trong  tuần  đầu tiên  và  73% trong năm đầu tiên sau đột quỵ gây ra các chấn thương, khuyết tật, thậm chí là tử vong. Vì vậy vấn đề PHCN vận động chi dưới cũng như khả năng đi là mối quan tâm cấp thiết cần thực hiện có  chiến  lược,  lâu  dài,  toàn  diện  giúp  phòng ngừa  các  thương  tật  thứ  phát,  nâng  cao  khả năng  đi  độc  lập,  giảm  nguy  cơ  ngã,  thuận  lợi tham  gia  các  hoạt  động,  nâng  cao  chất  lượng cuộc sống cho người bệnh và tái hòa nhập cộng đồng. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả  phục hồi  khả năng đi trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment