CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MÒN RĂNG Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN NĂM 2011

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MÒN RĂNG Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN NĂM 2011

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MÒN RĂNG Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN NĂM 2011

NGUYÊN HOÀNG CHUNG

Bệnh viện Giao thông vận tải Hu VÕ VĂN THẮNG Trường Đại học Y Dược Huế

TÓM TẮT

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mòn răng của cán bộ công nhân Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên năm 2011.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu khảo sát tình trạng mòn răng trên 776 cán bộ – công nhân Công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên trong độ tuổi lao động từ 18 đến 55 tuổi theo phương pháp cắt ngang mô tả và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Mức độ mòn răng được đánh giá trực tiếp trên lâm sàng theo Chỉ số mòn răng Tooth Wear Index (TW) của Smith và Knight (1984). Mòn răng do người nghiên cứu khám. Độ kiên định giữa 2 lần khám được đánh giá qua hệ số Kappa = 0,81. Các yếu tố liên quan được phỏng vấn qua bằng câu hỏi. Kết quả: Một số kết quả chính như sau:

– Phần bỏ tỷ lệ % độ mòn theo TW ở trên từng mặt rằng:

+ Mặt ngoài. Độ 0: 84,15%; ĐỘ 1: 14,75%, ĐỘ 2: 1,14%, ĐỘ 30.03%, Độ 40,02%

+ Mặt trong. Độ 0. 89,94%; ĐỘ 1: 7,55%; Độ 2: 1,85%, Độ 3 0,29%, Độ 4 034%

+ Mặt nhai cạnh cần: Độ 0. 47,20%, Độ 1: 25,94%, Độ 2: 10,81%; ĐỘ 38, 40%. ĐỘ 733. + Có rừng. Độ 0. 85,25%, Độ 1 8,26%; Độ 2 3,61%, Độ 3 1,45%, Độ 41,7%

Kết luận: Chúng tôi tìm thấy giới, tuổi, địa dư, chải răng ngay sau khi ăn chua, ăn thực phẩm có vị chua, uống nước giải khát có gas, uống rượu, tật nghiên rằng liên quan có ý nghĩa thống kế với tình trạng món rằng (p<0,05). Với nhóm tuổi tương đương, người uống rượu trên 250 ml tuần sẽ có khả năng s mòn mặt rằng gấp 2,9 lần so với người uống ít hơn 250 muần. Những người cùng uống rượu như nhau thì nhóm tuổi càng cao thì nguy cơ món mất rằng càng cao hơn, lần lượt là ở 5 lần và 37 5 an

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment