Cẩm nang các bệnh mạch máu, 2020

Cẩm nang các bệnh mạch máu, 2020

Cẩm nang các bệnh mạch máu, 2020.Hướng dẫn thực hành này giúp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ dàng thành thạo bằng cách cung cấp khung cho từng lĩnh vực chẩn đoán và cách tiếp cận thực tế đến xét nghiệm cần thiết. Thay vì cung cấp danh sách dài các chẩn đoán có thể có cho một câu hỏi lâm sàng, mỗi phương pháp được chia thành biểu đồ tư duy và các câu hỏi cần thiết để chỉ những phương pháp cần thiết trong mỗi tình huống được sử dụng. Các chương bao gồm một loạt các chủ đề bao gồm kiểm tra động mạch và tĩnh mạch, huyết khối, rối loạn tứ chi và các bệnh bạch huyết.

Cẩm nang về Y học mạch máu cung cấp việc học tập dựa trên trường hợp cho các học viên và các bác sĩ thực hành muốn mở rộng kiến ​​thức của họ trong lĩnh vực này cũng như tất cả chuyên gia quản lý bệnh nhân mạch máu, bao gồm bác sĩ tim mạch và mạch máu, bác sĩ thận, bác sĩ thần kinh, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ da liễu, bác sĩ nội khoa nói chung và bác sĩ X quang mạch máu.

Cẩm nang các bệnh mạch máu, 2020
Manual of Vascular Medicine
Authors
Marie Gerhard-Herman
Aaron Aday
Copyright
2020

Cẩm nang các bệnh mạch máu, 2020

Leave a Comment