CĂN BẢN VỀ BỆNH THẬN MẠN VÀ TĂNG HUYẾT ÁP

CĂN BẢN VỀ BỆNH THẬN MẠN VÀ TĂNG HUYẾT ÁP

CĂN BẢN VỀ BỆNH THẬN MẠN VÀ TĂNG HUYẾT ÁP ( Chronic Kidney Disease (CKD) and Hypertension Essentials 2011 )

Các chuyên gia hàng đầu thế giới cung cấp các kiến thức căn bản cần thiết để quản lý bệnh nhân tại phòng khám hay buồng bệnh. Gần 17% người trưởng thành ở Hoa Kỳ mắc các bệnh thận mạnh tính (CKD) và một trong số những nguyên nhân thường gặp nhất của CKD là Tăng huyết áp. 

Điều trị Tăng huyết áp đã trở thành can thiệp quan trọng bậc nhất trong quản lý tất cả mọi hình thức của bệnh thận mạn. Bệnh thận mạn và Tăng huyết áp căn bản là một hướng dẫn cập nhật, súc tích và thực tế từng bước để nhận biết, điều trị và quản lý tăng huyết áp ở những bệnh nhân mắc bệnh thận mạn. Tham khảo nhanh này là một công cụ lý tưởng cho các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu, chuyên gia tim mạch, chuyên gia thận tiết niệu và các học viên cao học nội khoa, các bác sĩ nội trú.

CĂN BẢN VỀ BỆNH THẬN MẠN VÀ TĂNG HUYẾT ÁP

TÓM TẮT

Chronic Kidney Disease (CKD) and Hypertension Essentials 2011

George L. Bakris, Andrew Bomback

Paperback: 160 pages

Publisher: Jones & Bartlett Publishers; 1 edition (July 15, 2010)

Language: English

ISBN-10: 0763781363

ISBN-13: 978-0763781361

Product Dimensions: 6.3 x 4.6 x 0.5 inches

Shipping Weight: 5.6 ounces

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment