CĂN NGUYÊN VI SINH VÀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY

CĂN NGUYÊN VI SINH VÀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY

CĂN NGUYÊN VI SINH VÀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
Nguyễn Văn Dũng1, Phạm Thái Dũng2
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
2 Học viện Quân Y
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và kháng kháng sinh ở người bệnh viêm phổi thở máy tại khoa HSTC1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2022 nhằm mục tiêu xác định căn nguyên vi khuẩn và kháng kháng sinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 86 bệnh nhân viêm phổi liên quan đến thở máy được lấy đờm buổi sáng làm xét nghiệm tìm căn nguyên vi sinh và làm kháng sinh đồ. Kết quả cho thấy: tuổi trung bình 62.6±18,7; tỷ lệ mắc viêm phổi liên quan thở máy (VPLQTM) 20,5%; tác nhân hàng đầu là A.baumanii (32.38%) tiếp theo là Staphylococus.aureus (19.05%); Có 15 trường hợp (14.29%) bệnh phẩm mọc 2 loại vi khuẩn. Tỉ lệ nhạy kháng sinh, Staphylococus.aureus cao với Vancomycin (100%); Klebsiella pneumoniae cao nhất với Fosmicine (70.59%), Imipenem (64,71%); P.Aeruginose ở mức độ cao với Meropenem (50%); E.coli ở mức khá cao với cả Meropenem(75%), Imipenem(75%). Ngược lại tỉ lệ kháng kháng sinh của A. baumanii rất cao, cả Levofloxacin và Ciprofloxacin đều là 85.3%. Kết luận: Căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy chủ yếu là Acinetobacter baumannii rồi đến Staphylococus.aureus, tuy nhiên Acinetobacter baumanii nhạy cảm thấp với các loại kháng sinh (Meropenem là 29,4%) trong khi Staphylococus aureus còn nhạy hoàn toàn với Vancomycin.

CĂN NGUYÊN VI SINH VÀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY

Leave a Comment