CAN THIỆP CỘT SỐNG DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA HÌNH ẢNH 2E

CAN THIỆP CỘT SỐNG DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA HÌNH ẢNH 2E

CAN THIỆP CỘT SỐNG DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA HÌNH ẢNH 2E.Cùng với sự phổ biến ngày càng tăng của các kỹ thuật can thiệp xương sống dưới sự hỗ trợ của hình ảnh trong việc quản lý đau lưng, các công cụ và khả năng có sẵn cho các bác sĩ lâm sàng đã tăng trưởng một cách đáng kể. Ấn bản mới với sự sửa đổi toàn diện và cập nhật sâu rộng của Can thiệp xương sống dưới sự hỗ trợ của hình ảnh giới thiệu các quy trình mới nhất có sẵn cho các thầy thuốc thực hiện các can thiệp xâm lấn tối thiểu xương sống.

XEM THÊM : MCKEON, PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI

Giáo trình toàn diện này bao quát các kiến thức cơ bản, chẳng hạn như giải phẫu học, các vật liệu để thực hiện quy trình, các điều kiện về dược lý, cùng với các chương về các chủ đề quan trọng như X-quang đĩa đệm, phẫu thuật cắt bỏ thoát vị đĩa đệm dưới da, phẫu thuật tạo hình đốt sống, chỉnh hình bướu gù, tiêm steroid ngoài màng cứng, và blocks dây thần kinh thực vật. Bên cạnh đó, ba chương mới được bao gồm trong ấn bản thứ 2, bao quát các quy trình xung tần vô tuyến, tạo hình xương, và kích thích tủy sống. Mỗi kỹ thuật được giới thiệu một cách rõ ràng cho phép người đọc đánh giá và thực hiện các quy trình mới một cách hiệu quả.

CAN THIỆP CỘT SỐNG DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA HÌNH ẢNH 2E

THÔNG TIN

Image-Guided Spine Interventions

John Mathis, Stanley Golovac

Price: $99.00

Paperback: 415 pages

Publisher: Springer; 2nd edtion(June 21, 2011)

Language: English

CAN THIỆP CỘT SỐNG DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA HÌNH ẢNH 2E

Leave a Comment