Chẩn đoán phân biệt dành cho BS Da liễu 2E 2012

Chẩn đoán phân biệt dành cho BS Da liễu 2E 2012

Chẩn đoán phân biệt dành cho BS Da liễu 2E 2012. Khi phải đối mặt với những vấn đề da liễu đầy thử thách, các thầy thuốc thường mất thời gian tra cứu trong các giáo trình đồ sộ về Da liễu để tìm thấy các thông tin cần thiết về chẩn đoán phân biệt.

Cuốn sổ tay súc tích và toàn diện này cung cấp các nội dung chẩn đoán phân biệt cho các bác sĩ Da liễu với một phong cách súc tích và thân thiện. Sách trình bày hằng trăm chẩn đoán về Da liễu, các biểu hiện hình thái, các rối loạn do cảm ứng thuốc, các biểu hiện ngoài da, các phát hiện về mô học và các phát hiện ngẫu nhiên khác được liệt kê theo trình tự chữ cái và với một cấu trúc đồng nhất thân thiện với người đọc.
Chẩn đoán phân biệt cho mỗi rối loạn có thể được tìm thấy dưới mỗi chẩn đoán. Cuốn sách này cho phép các chuyên gia da liễu và những người có liên quan đến các bệnh về Da liễu tìm thấy các chẩn đoán đúng nhanh hơn và đơn giản hơn.

Đây là cuốn sách đầy đủ và toàn diện nhất về chẩn đoán phân biệt các bệnh Da liễu.

Chẩn đoán phân biệt dành cho BS Da liễu 2E 2012
Khi phải đối mặt với một vấn đề về da liễu, bác sĩ thường phải thực hiện tìm kiếm thông qua các văn bản da liễu lớn để tìm thông tin giúp chẩn đoán phân biệt cần thiết. Sổ tay toàn diện và súc tích này được thiết kế để đơn giản hóa quy trình này một cách đáng kể, cho phép xác định nhanh chóng chẩn đoán chính xác. Hàng trăm các chẩn đoán da liễu, các đặc điểm hình thái, rối loạn do thuốc gây ra, biểu hiện ngoài da, các phát hiện mô học, và các phát hiện ngẫu nhiên khác được liệt kê theo thứ tự chữ cái và trong một cấu trúc đồng nhất, dễ đọc. Các chẩn đoán phân biệt được hiển thị dưới mỗi chẩn đoán chính, được sắp xếp theo sự giống nhau với chẩn đoán đó. Kể từ lần phát hành đầu tiên, đã có thêm 50 chẩn đoán mới, và có nhiều hình ảnh mới.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment