Chẩn đoán suy thân cấp nói chung và suy thận cấp trong sốt rét ác tính

Chẩn đoán suy thân cấp nói chung và suy thận cấp trong sốt rét ác tính

Tên bài báo:Chẩn đoán suy thân cấp nói chung và suy thận cấp trong sốt rét ác tính

Tác giả:    Vũ Văn Đính

Tên tạp chí:    Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng

Năm xuất bản:    1993    Số:    3            Trang:    20-25

Tóm tắt:    Bài báo đã điểm lại nhận thức cơ bản hiện nay của thế giới về suy thận cấp (STC) nói chung và STC trong sốt rét (SR) ác tính. STC trong SR xuất hiện với 2 bệnh cảnh khác nhau: tan máu cấp có thể xảy ra ở bệnh nhân trước đó đã nhiễm P.falciparum, nhiễm kí sinh trùng (KST) không nhiều, thiểu niệu kéo dài 7-8 ngày đến 2 tuần và 50% phải lọc ngoài thận; tan máu cấp trong bệnh cảnh lâm sàng có thể gây STC ở bệnh nhân nhiễm KST rất nặng, nhưng tan máu thường nhỏ và không có đái ít. Bài báo cũng đưa ra những lưu ý trong xử trí SR ác tính có STC.

Chẩn đoán suy thân cấp nói chung và suy thận cấp trong sốt rét ác tính

Leave a Comment