CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN

CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN

CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN
LÊ VĂN CƯƠNG1, HOANG QUỐC VIỆT2
TÓM TẮT
Mục tiêu nghiên cứu:
Mô tả chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau cắt thanh quản toàn phần.
Xác định các yếu tố liên quan đến chất lượng sống của bệnh nhân sau cắt thanh quản toàn phần.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
Chúng tôi hồi cứu mô tả cắt ngang 37 bệnh nhân sau cắt thanh quản toàn phần tại Bệnh viện Ung Bướu từ 1/1/2015 đến 30/6/2017. Chúng tôi ghi nhận các đặc điểm bệnh lý và nhân khẩu từ hồ sơ bệnh án và đánh giá chất lượng sống thông qua phỏng vấn bệnh nhân bằng bảng câu hỏi WU – QOL.
Kết quả: Kết quả của câu hỏi về chất lượng sống chung: 32% rất tốt, 21% tốt, 37% trung bình, 8% kém, và 0% rất kém. Điểm số của câu hỏi về giao tiếp có điểm thấp nhất (59), trong khi điểm tổng của bảng câu hỏi bằng 80/100. Xạ trị là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sống qua 2 triệu chứng khô miệng (p=0,028) và hạn chế hoạt động (p=0,034).


Kết luận: Sau cắt thanh quản toàn phần, kết quả của câu hỏi về chất lượng sống chung là thấp. Giới hạn hoạt động và khô miệng là hai yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sống có ý nghĩa trong nhóm bệnh nhân có xạ trị.

Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần là một phương pháp điều trị tận gốc ung thư thanh quản.
Tuy nhiên, phương pháp này để lại di chứng bao gồm: Rối loạn giao tiếp bằng giọng nói, rối loạn cảm giác mùi và nuốt. Trên bệnh nhân xạ trị còn phải chụi những biến chứng của xạ trị. Sự giảm chức năng này dẫn đến những hạn chế hoạt động, những căng

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment