Chiến lược Quản lý Nhiễm trùng Hô hấp ở Bệnh nhân Suy giảm miễn dịch

Chiến lược Quản lý Nhiễm trùng Hô hấp ở Bệnh nhân Suy giảm miễn dịch

Chiến lược Quản lý Nhiễm trùng Hô hấp ở Bệnh nhân Suy giảm miễn dịch ( Pulmonary Infection in the Immunocompromised Patient: Strategies for Management )

Những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có sự nhạy cảm với hàng loạt loại bệnh nhiễm trùng cao hơn hẳn những người khác, và các loại nhiễm trùng đường hô hấp là một trong những loại nhiễm trùng đầu tiên và phổ biến nhất.

Trong cuốn sách này các tác giả đã đánh giá các tùy chọn điều trị để quản lý cho một nhóm các bệnh nhân, những ca bệnh gây ra thách thức cho các bác sĩ lâm sàng, và cho những người mà ở đó sự lựa chọn của các liệu pháp điều trị có hiệu quả thường bị hạn chế.

Đây là cuốn sách cập nhật nhất có sẵn về chủ đề này. Các vấn đề quản lý chủ yếu trong lâm sàng hô hấp, chăm sóc hồi sức, ở bệnh nhân cấy ghép tạng và bệnh nhân ung thư.

Sách cũng cập nhật các tiến bộ mới quan trọng trong trị liệu, bao gồm các thể nhiễm trùng kháng thuốc.

TÓM TẮT

Pulmonary Infection in the Immunocompromised Patient: Strategies for Management

Carlos Agusti, Antoni Torres

Price: $198

Hardcover: 458 pages

Publisher: Wiley; 1 edition (March 10, 2009)

Language: English

ISBN-10: 0470319577

ISBN-13: 978-0470319574

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment