CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MẠCH MÁU CƠ BẢN 2E

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MẠCH MÁU CƠ BẢN 2E

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MẠCH MÁU CƠ BẢN 2E .Để làm giảm bệnh suất và tỷ lệ tử vong liên quan đến truyền máu, người ta khuyên rằng nên sử dụng cách tiếp cận tích hợp để quản lý máu bằng tất cả các công cụ có sẵn để giảm sự tiếp xúc của bệnh nhân được truyền máu.

Đáp ứng nhu cầu cho một cuốn sách bao trùm các khái niệm về quản lý máu như một xu hướng quản lý máu liên ngành, phiên bản mới này là một nguồn lực quan trọng, cung cấp cho các chuyên gia y tế một công cụ để phát triển kiến ​​thức nền tảng về quản lý máu, tổ chức của nó, các phương pháp và công cụ. 

Các bác sĩ thực hành lâm sàng cũng sẽ được chuẩn bị đầy đủ về mặt kiến thức, kỹ năng và công cụ để khởi đầu thành công và thực hiện tốt các chương trình quản lý máu. 

Cuốn sách này sẽ là một hướng dẫn có giá trị nếu bạn quan tâm đến việc thiết lập một quy trình quản lý máu cho đơn vị y tế của mình.

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MẠCH MÁU CƠ BẢN 2E

TRÍCH DẪN

Basics of Blood Management

Petra Seeber, Aryeh Shander

List Price: $115.00

Hardcover: 358 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 2 edition (September 17, 2012)

Language: English

ISBN-10: 0470670703

ISBN-13: 978-0470670705

Product Dimensions: 7.3 x 0.9 x 9.9 inches

Shipping Weight: 2.1 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment