ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NHẸ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NHẸ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NHẸ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
Nguyễn Đức Nghĩa1, Ngô Mạnh Hùng2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và diễn biến của chấn thương sọ não (CTSN) nguy cơ thấp. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu tất cả bệnh nhân (BN) trên 18 tuổi, chẩn đoán CTSN nguy cơ thấp được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ tháng 5/2020 – 8/2020. Kết quả và kết luận: Độ tuổi trung bình: 41,89 ± 18; tỷ lệ nam (80,83%) cao hơn so với nữ (19,17%). Nhóm BN có điểm GCS 15 và 14 tương đương nhau. Tai nạn giao thông là nguyên nhân chính (80,83%). Chảy máu dưới màng nhện gặp nhiều nhất (60,83%); tiếp theo là máu tụ ngoài màng cứng (38,33%); máu tụ dưới màng cứng (37,5%). Số phim chụp trung bình cho mỗi BN là 1,925 ± 0,413. Thời gian giữa 2 lần chụp phim từ 3 – 4ngày. Tỷ lệ BN có diễn biến xấu hơn trên phim cắt lớp vi tính lần 2 và 3 tương ứng là 3,81% và 14,29%. CTSN nguy cơ thấp gặp chủ yếu ở nam giới, nguyên nhân chủ yếu do tai nạn giao thông. Chụp cắt lớp vi tính là biện pháp theo dõi có hiệu quả ở nước ta.

Chấn thương sọ não là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như ở Việt Nam [1, 2, 3]. CTSN được chia thành các nhóm nặng (GCS1 3 – 8); trung bình (GCS 9 – 13) và nhẹ hay còn gọi là nguy cơ thấp (GCS 14- 15) [4]. Trong đó, CTSN nhẹ là nhóm có tình trạng lâm sàng tốt nhất, tiên lượng tốt nhất nhưng lại ít được quan tâm hơn so với các nhóm còn lại. Mặc dù chủ đề này đã được nghiên cứu từ rất sớm ở Việt Nam [2, 3, 5], nhưng việc điều trị và tiên lượng CTSN nguy cơ thấp vẫn còn là một trong những thách thức trên thực hành lâm sàng. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm: Mô tả đặc điểm dịch tễ học và diễn biến lâm sàng của CTSN nguy cơ thấp tại Bệnh viện Việt Đức.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment