Đặc điểm dịch tễ, tuân thủ điều trị methadone và một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân điều trị tại phòng khám methadone Hải An năm 2016

Đặc điểm dịch tễ, tuân thủ điều trị methadone và một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân điều trị tại phòng khám methadone Hải An năm 2016

Đặc điểm dịch tễ, tuân thủ điều trị methadone và một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân điều trị tại phòng khám methadone Hải An năm 2016.Nghiện ma túy là một trong những nguyên nhân gây tử vong sớm và để lại nhiều hậu quả cho bản thân, gia đình người nghiện và toàn xã hội. Tính đến năm 2015, trên thế giới có 246 triệu người sử dụng ma túy bất hợp pháp, trong đó có 27 triệu người lệ thuộc vào ma túy. Con số không nhỏ này dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế và an ninh xã hội ở mỗi quốc gia [56].
Nước ta đã trải qua hơn 30 năm đương đầu với đại dịch HIV/AIDS, đã có nhiều biện pháp, chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV đã được thực hiện nhằm ngăn chặn và hướng đến kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030 [16]. Một trong số các biện pháp đã được chứng minh là rất hiệu quả trong dự phòng lây nhiễm HIV đó là điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng thuốc methadone (gọi tắt là điều trị nghiện bằng methadon

e) [45], [51], [50]. Thế giới đã triển khai chương trình này từ những năm 1960 và nhiều nghiên cứu ghi nhận chương trình methadone đã giúp người nghiện ma túy giảm sử dụng ma túy và cải thiện chất lượng cuộc sống, qua đó giảm tỷ lệ lây truyền những bệnh qua đường máu như HIV, viêm gan B, C [29]…Tại Việt Nam, chương trình điều trị thay thế nghiện các CDTP bằng thuốc methadone được bắt đầu triển khai tại Hải Phòng ngày 29/4/2008 và thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/5/2008 [3].


Năm 2016, 57/61 tỉnh thành trong cả nước đã có cơ sở điều trị methadone, cung cấp dịch vụ cho 44.479 người bệnh, tương đương 54,39% chỉ tiêu Chính phủ đề ra [6]. Tính đến 31/03/2017, cả nước có 280 cơ sở methadone tại 63 tỉnh, thành phố, điều trị cho 51.318 người2 bệnh, đạt 63.32% so với mục tiêu đề ra. Như vậy, dịch vụ điều trị methadone đã được bao phủ trên khắp cả nước.
Chương trình can thiệp giảm tác hại này đã góp phần làm cho hình thái lây nhiễm HIV trong nhóm người nghiện chích ma tuý (NCMT)ở nước ta có nhiều thay đổi. Tỷ lệ lây nhiễm HIV giảm dần qua các năm (năm 2008: 45,3%, năm 2009: 45,0%, năm 2010: 43,9%, năm 2011: 41,8%, năm 2012: 37,7%, năm 2013: 39,2%) [4].
Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone đang được xem là một trong những biện pháp ưu tiên hàng đầu nhằm giảm tỷ lệ tiêm chích ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS, nhưng để đạt được thành công thì quá trình điều trị methadone đòi hỏi bệnh nhân tuân thủ điều trị theo quy định của chương trình [12]. Trong khi đó, nghiện ma túy là sự lệ thuộc, thèm nhớ, kéo dài trở thành bệnh mạn tính và việc uống methadone phải được duy trì hàng ngày, nên việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân thường gặp các trở ngại như: công việc, sự đi lại, ốm đau, chi phí tham gia chương trình… Do đó, nhiều bệnh nhân sẽ bị nhỡ liều một vài ngày hoặc bỏ dở giữa chừng làm cho việc điều trị thất bại. Những người bỏ trị có nguy cơ quay lại sử dụng các CDTP bất hợp pháp là rất cao, điều này làm gia tăng tình trạng mất trật tự xã hội và tăng tỉ lệ lây nhiễm các bệnh HIV, viên gan B, C…Chính vì vậy, việc tuân thủ điều trị trong chương trình methadone là rất quan trọng. Đó là lý do chúng tôi thực hiện đề tài: “Đặc điểm dịch tễ, tuân thủ điều trị methadone và một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân điều trị tại phòng khám methadone Hải An năm 2016” với 2 mục tiêu:3
1. Mô tả đặc điểm dịch tễ học của bệnh nhân điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone.
2. Thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân điều trị methadone

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………….1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………….3
1.1. Ma túy và hậu quả của ma túy……………………………………………………….3
1.2. Tình hình sử dụng ma tuý……………………………………………………………..6
1.3. Một số thông tin về methadone và điều trị methadone……………………10
1.4. Tình hình thực tế áp dụng điều trị và tuân thủ điều trị methadone……14
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…..18
2.1. Địa điểm, đối tượng, thời gian nghiên cứu…………………………………….18
2.2. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………….18
2.3. Phương pháp và công cụ thu thập thông tin…………………………………..21
2.4. Quản lý, xử lý và phân tích số liệu……………………………………………….21
2.5. Sai số và khống chế……………………………………………………………………22
2.6. Đạo đức trong nghiên cứu…………………………………………………………..22
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………………..23
3.1. Đặc điểm dịch tễ học của bệnh nhân điều trị thay thế các CDTP bằng
methadone………………………………………………………………………………………23
3.2. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của bệnh
nhân……………………………………………………………………………………………….28
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN………………………………………………………………35
4.1. Đặc điểm dịch tễ học của bệnh nhân điều trị thay thế các CDTP bằng
methadone………………………………………………………………………………………36
4.2. Thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị
của bệnh nhân điều trị thay thế các CDTP bằng methadone…………………..42
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………50
KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………………………..52
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC BẢ
Bảng 2. 1: Các biến số nghiên cứu………………………………………………………20Y
Bảng 3. 1: Phân bố bệnh nhân theo giới tính…………………………………………..23
Bảng 3. 2: Tiền sử sử dụng ma túy trước điều trị methadone…………………….25Bảng 3. 3: Tiền sử kiếm tiền nhờ hoạt động phi pháp……………………………….26
Bảng 3. 4: Phân bố bệnh nhân theo giai đoạn điều trị……………………………….27
Bảng 3. 5: Tỷ lệ bệnh nhân theo số ngày/lần bỏ liều methadone………………..28
Bảng 3. 6: Liên quan giữa bỏ trị với nhóm tuổi của bệnh nhân………………….29
Bảng 3. 7: Liên quan giữa bỏ trị với trình độ học vấn………………………………30
Bảng 3. 8: Liên quan giữa bỏ trị với tình trạng hôn nhân………………………….30
Bảng 3. 9: Liên qua giữa bỏ trị với tình trạng việc làm hiện tại…………………31
Bảng 3. 10: Liên quan giữa bỏ trị với xét nghiệm phát hiện heroin…………….32
Bảng 3. 11: Liên quan giữa bỏ trị với liều methadone hiện tại…………………..32
Bảng 3. 12: Liên quan giữa bỏ trị với tiền sử cai nghiện…………………………..33
Bảng 3. 14: Liên quan giữa bỏ trị với tác dụng phụ của methadone……………34
Bảng 3. 15: Liên quan giữa bỏ trị với tình trạng mắc bệnh cơ thể……………..3

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment