ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG NGỰC Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TỬ VONG TẠI PHÒNG CẤP CỨU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG NGỰC Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TỬ VONG TẠI PHÒNG CẤP CỨU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG NGỰC Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TỬ VONG TẠI PHÒNG CẤP CỨU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Tóm tắt
Mở đầu: Covid-19 là đại dịch toàn cầu, có tỉ lệ tử vong rất cao. Rất nhiều bệnh nhân nhập viện với diễn tiến bệnh nhanh và tử vong sớm tại phòng Cấp cứu. X quang ngực có vai trò quan trọng trong chẩn đoán, tiên lượng tử vong.  Mục tiêu: (1) mô tả đặc điểm hình ảnh X quang ngực ở bệnh nhân COVID-19 tử vong; (2) khảo sát liên quan điểm Brixia với tình trạng tử vong của bệnh nhân COVID-19 tại phòng Cấp cứu. Phương pháp: Hồi cứu các bệnh nhân COVID-19 tử vong tại khoa Cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021, được chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR, có chụp X quang ngực thẳng. Ghi nhận và phân tích các đặc điểm lâm sàng và các đặc điểm hình ảnh X quang. Kết quả: Có 226 trường hợp trong mẫu nghiên cứu. 99% trường hợp tổn thương phân bố ở hai bên, 78,3% trường hợp tổn thương ở cả 6 vùng phổi, 94,2% tổn thương lan tỏa. Tổn thương mô kẽ, phế nang và đông đặc lần lượt chiếm tỉ lệ là 69,5%, 61,9% và 94,7%. Tràn dịch màng phổi gặp trong 10,9% trường hợp. Tràn khí màng phổi và tràn khí trung thất chỉ chiếm 0,9% và 1,3% trường hợp. Điểm Brixia trung bình là 15. Phân nhóm nhẹ, trung bình và nặng của điểm Brixia lần lượt là 6 (2,7%), 31 (13,8%) và 188 (83,5%) trường hợp. Có mối liên quan giữa điểm Brixia và giới. Kết luận: X quang ngực ở bệnh nhân COVID-19 tử vong đa số có tổn thương đông đặc, đa ổ, nhiều vị trí và lan tỏa ở hai phổi. Có thể gặp các đặc điểm khác như tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, tràn khí dưới da, dày màng phổi. Phần lớn các bệnh nhân tử vong có điểm Brixia cao.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment