Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.U buồng trứng (UBT) là loại khối u hay gặp nhất trong các khối u cơ quan sinh dục nữ, chỉ đứng thứ 2 sau u xơ tử cung. Tại miền Bắc Việt Nam, UBT chiếm tỷ lệ 3,6% các khối u sinh dục [9].
Buồng trứng là một tạng nằm sâu trong chậu hông nên khối u thường khó phát hiện khi kích thước còn nhỏ vì không có triệu chứng hoặc các triệu chứng rất mơ hồ trong khi đó rất dễ dẫn đến biến chứng phải can thiệp kịp thời như xoắn nang, vỡ nang, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt ung thư hóa là biến chứng nguy hiểm nhất trong các trường hợp UBT.


Việc chẩn đoán UBT không khó nhưng thái độ xử trí trong từng trường hợp cũng là vấn đề các nhà phụ khoa quan tâm. Trước đây xử trí UBT bằng phẫu thuật mở bụng, qua phẫu thuật mở bụng có thể cắt bỏ hoặc bóc tách khối
UBT bảo vệ mô lành [3]. Những năm gần đây nhờ sự tiến bộ của phẫu thuật nội soi (PTNS), đặc biệt là trong phẫu thuật phụ khoa cho nên phần lớn các bệnh nhân UBT đã được phẫu thuật qua nội soi ở nhiều nước trên thế giới đặc biệt là các nước Châu Âu. PTNS có thể thực hiện cắt UBT, bóc tách khối u bảo tồn buồng trứng lành [20].
Ở Việt Nam, PTNS cắt UBT được áp dụng đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ năm 1993, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương áp dụng từ năm 1996. Năm 1999 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ứng dụng PTNS trong điều trị UBT và số lượng bệnh nhân UBT được PTNS cũng tăng theo thời gian, phẫu thuật an toàn, ít đau đớn, sau mổ hồi phục nhanh, chi phí điều trị thấp và có tính thẩm mỹ cao [14].
Tuy vậy vẫn còn những trường hợp PTNS phải chuyển mổ mở bụng và phẫu thuật nọi soi UBT là cần thiết đối với các cơ sở y tế trong đó có Bệnh viện
Phụ sản Hà Nội. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong hai bệnh viện đầu ngành về sản phụ khoa tại miền Bắc, vì vậy việc có một nghiên cứu về PTNS UBT trong năm 2020 sẽ giúp có thêm những bằng chứng khoa học cho các bác sĩ trong điều trị.2
Xuất phát từ thực tiễn trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội” nhằm mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có u buồng trứng được chỉ định điều trị bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 4 năm 2020.
2. Nhận xét kết quả điều trị u buồng trứng bằng phẫu thuât nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 4 năm 2020

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………… 1
CHƯƠNG I …………………………………………………………………………………………. 3
TỔNG QUAN ……………………………………………………………………………………… 3
1.1. Giải phẫu, sinh lý buồng trứng ……………………………………………………. 3
1.1.1. Giải phẫu buồng trứng ………………………………………………………….. 3
1.1.2. Đặc điểm cấu tạo của buồng trứng …………………………………………. 5
1.1.3. Sinh lý buồng trứng ……………………………………………………………… 6
1.2. Lâm sàng và cận lâm sàng u buồng trứng …………………………………….. 6
1.2.1. Phân loại khối u buồng trứng…………………………………………………. 6
1.2.2. Lâm sàng…………………………………………………………………………….. 9
1.2.3. Cận lâm sàng……………………………………………………………………… 11
1.3. Điều trị u buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi ……………………………. 13
1.3.1. Chỉ định và chống chỉ định………………………………………………….. 13
1.3.2. Các phương pháp điều trị u buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi13
1.3.3. Các tai biến có thể xẩy ra do phẫu thuật nội soi……………………… 17
1.4. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước về u buồng trứng…………….. 17
1.4.1. Các nghiên cứu trong nước………………………………………………….. 17
1.4.2. Các nghiên cứu nước ngoài …………………………………………………. 18
CHƯƠNG 2……………………………………………………………………………………….. 19
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………… 19
2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………. 19
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn……………………………………………………………. 19
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ……………………………………………………………… 19
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu………………………………………………. 19
2.3. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………….. 19
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………. 19
2.3.2. Cỡ mẫu……………………………………………………………………………… 202.3.3. Công cụ thu thập thông tin…………………………………………………… 20
2.3.4. Các biến số nghiên cứu……………………………………………………….. 20
2.3.5. Phương pháp thu thập số liệu……………………………………………….. 22
2.4. Sai số và cách khống chế sai số …………………………………………………. 22
2.4.1. Sai số chọn ………………………………………………………………………… 22
2.4.2. Sai số phỏng vấn ………………………………………………………………… 22
2.4.3. Sai số tham khảo hồ sơ bệnh án……………………………………………. 22
2.5. Xử lý số liệu……………………………………………………………………………. 22
2.6. Đạo đức nghiên cứu …………………………………………………………………. 23
CHƯƠNG 3……………………………………………………………………………………….. 24
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………….. 24
3.1. Đặc điểm chung của nhóm đối tượng nghiên cứu ………………………… 24
3.1.1. Tuổi ………………………………………………………………………………….. 24
3.1.2. Nơi ở ………………………………………………………………………………… 25
3.1.3. Nghề nghiệp………………………………………………………………………. 25
3.1.4. Tiền sử sản khoa ………………………………………………………………… 26
3.1.5. Tiền sử vết mổ cũ ổ bụng…………………………………………………….. 26
3.2. Lâm sàng và cận lâm sàng ………………………………………………………… 27
3.2.1. Đặc điểm lâm sàng……………………………………………………………… 27
3.2.2. Đặc điểm cận lâm sàng ……………………………………………………….. 28
3.3. Kết quả điều trị………………………………………………………………………… 30
3.3.1. Hướng xử trí………………………………………………………………………. 30
3.3.2. Phương pháp phẫu thuật ……………………………………………………… 31
3.3.3. Xử trí biến chứng……………………………………………………………….. 32
3.3.4. Tỉ lệ phẫu thuật nội soi thành công……………………………………….. 33
3.3.5. Nguyên nhân chuyển mổ mở……………………………………………….. 33
3.3.6. Biến chứng sau mổ……………………………………………………………… 34
3.3.7. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật……………………………………….. 34CHƯƠNG 4……………………………………………………………………………………….. 35
BÀN LUẬN ………………………………………………………………………………………. 35
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu …………………………………. 35
4.1.1. Tuổi ………………………………………………………………………………….. 35
4.1.2. Nơi ở ………………………………………………………………………………… 35
4.1.3. Nghề nghiệp………………………………………………………………………. 35
4.1.4. Tiền sử sản khoa ………………………………………………………………… 36
4.1.5. Tiền sử vết mổ cũ ổ bụng…………………………………………………….. 36
4.2. Lâm sàng và cận lâm sàng u buồng trứng …………………………………… 37
4.2.1. Lâm sàng…………………………………………………………………………… 37
4.2.2. Cận lâm sàng……………………………………………………………………… 37
4.3. Kết quả phẫu thuật nội soi ………………………………………………………… 39
4.3.1. Hướng xử trí………………………………………………………………………. 39
4.3.2. Cách thức phẫu thuật ………………………………………………………….. 39
4.3.3. Phương pháp phẫu thuật và độ tuổi, số con……………………………. 40
4.3.4. Xử lý biến chứng ……………………………………………………………….. 40
4.3.5. Thất bại trong mổ nội soi…………………………………………………….. 40
4.3.6. Biến chứng sau mổ……………………………………………………………… 41
4.3.7. Số ngày nằm viện……………………………………………………………….. 42
CHƯƠNG 5……………………………………………………………………………………….. 43
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………….. 43
5.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của u buồng trứng………………… 43
5.1.1. Đặc điểm lâm sàng……………………………………………………………… 43
5.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng ……………………………………………………….. 43
5.2. Kết quả phẫu thuật nội soi ………………………………………………………… 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment