ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SINH THIẾT TỨC THÌ CỦA UNG THƯ THANH QUẢN ĐƯỢC PHẪU THUẬT BẰNG LASER CO2 QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ 06/2020 ĐẾN 06/2021

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SINH THIẾT TỨC THÌ CỦA UNG THƯ THANH QUẢN ĐƯỢC PHẪU THUẬT BẰNG LASER CO2 QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ 06/2020 ĐẾN 06/2021

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SINH THIẾT TỨC THÌ CỦA UNG THƯ THANH QUẢN ĐƯỢC PHẪU THUẬT BẰNG LASER CO2 QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ 06/2020 ĐẾN 06/2021
Huỳnh Nguyễn Xuân Thảo1, Trần Phan Chung Thủy2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Phát hiện sớm ung thư thanh quản để có thể phẫu thuật bằng laser là vấn đề cấp thiết.

Mục tiêu: Khảo sát lâm sàng, cận lâm sàng ung thư thanh quản phẫu thuật laser CO2 qua nội soi và đánh giá các biên phẫu thuật bằng sinh thiết tức thì.

Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhân ung thư thanh quản phẫu thuật laser CO2 qua nội soi tại bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu cắt ngang mô tả cho nhóm tiến cứu và thống kê hồi cứu cho nhóm hồi cứu.

Kết quả: Lý do vào viện chủ yếu là khàn tiếng. Soi thanh quản ống mềm thấy u xâm lấn mép trước (53,3%) và u xâm lấn thanh thất Morgagni (13,3%). Soi thanh quản trực tiếp dưới gây mê thấy u xâm lấn mép trước (26,7%) và u xâm lấn thanh thất Morgagni (6,7%). Giai đoạn khối u (AJCC 7) gồm giai đoạn 0 (10%); giai đoạn I (83,3%); giai đoạn II (6,7%). Giải phẫu bệnh sau mổ là ung thư tế bào gai tại chỗ (10%), biệt hóa cao (33,3%); biệt hóa vừa (56,7%). 6 trường hợp sinh thiết tức thì có biên phẫu thuật dương tính (20%). Vị trí biên phẫu thuật dương tính gồm biên trước (66,7%), biên sau (16,7%) và biên dưới (16,7%).

Kết luận: Phát hiện sớm ung thư thanh quản là cần thiết để có thể phẫu thuật laser. Vi phẫu bằng laser kết hợp sinh thiết tức thì là phương pháp hiệu quả trong điều trị ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn sớm.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment