ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỲ NÃO

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỲ NÃO

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỲ NÃO

Đặng Phúc Đức*; Nguyễn Minh Hiện*; Mai Xuân Khẩn* 
TÓM TẮT
Bệnh nhân (BN) đột quỵ não (ĐQN) tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ viêm phổi (VP) bệnh viện. Nếu BN bị  VP sẽ  là yếu tố  tăng nặng đáng kể  tiên lượng hồi phục.  Mục tiêu:  mô tả  một số  đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng BN ĐQN mắc VP bệnh viện; xác định yếu tố  nguy cơ VP bệnh viện  ở  BN ĐQN. Phương pháp:  nghiên cứu mô tả.  Kết quả  và kết luận:  tỷ  lệ  mắc VP 13,5%. Một số yếu tố nguy cơ mắc VP ở BN ĐQN: đột quỵ thể chảy máu: OR 3,4 (p < 0,05); tiền sử đái tháo đường: OR 3,2 (p < 0,05); đặt nội khí qu ản hoặc mở khí quản: OR 18,3 (p < 0,05); Glasgow 3 -8 điểm: OR 4,2 (p < 0,05); NIHSS ≥ 15: OR 7,9 (p < 0,05); GUSS 0 – 14: OR 9,3 (p < 0,05).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment