ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO
Võ Hồng Khôi1,2,3, Phạm Thị Ngọc Linh2
1 Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai
2 Đại học Y Hà Nội
3 Đại học Y Dược Đại học Quốc Gia HN
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu được thực hiện trên 38 bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não điều trị tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 42,4 ± 14,8. Tỷ lệ nam/nữ 1,2. Thời gian khởi phát: cấp tính 6 bệnh nhân (15,8%), bán cấp 31 bệnh nhân (81,6%), mạn tính 1 bệnh nhân (2,6%). Triệu chứng nhức đầu thường gặp nhất (94,7%), kết hợp với liệt nửa người (34,2%) và co giật (28,9%), rối loạn ý thức (15,8%). Bệnh cảnh lâm sàng đa dạng, trong đó bệnh cảnh thường gặp nhất là nhức đầu phối hợp nôn – buồn nôn chiếm 68,4%; bệnh cảnh nhức đầu kết hợp liệt nửa người, co giật, rối loạn ý thức gặp lần lượt với tỷ lệ 39,5%; 31,6% và 28,9%. Chúng tôi thấy có 60,5% không liệt vận động; 39,5% số bệnh nhân có liệt vận động, trong đó gặp nhiều nhất là cơ lực độ 3 và độ 4 chiếm tỷ lệ như nhau 10,5%. Kết luận: Triệu chứng lâm sàng của bệnh rất đa dạng và không đặc hiệu, nhức đầu chiếm tỷ lệ nhiều nhất 94,7%, liệt nửa người 34,2%, co giật 28,9% và rối loạn ý thức 15,8%. Bệnh cảnh lâm sàng đa dạng, trong đó bệnh cảnh thường gặp nhất là nhức đầu phối hợp nôn – buồn nôn chiếm 68,4%; bệnh cảnh nhức đầu kết hợp liệt nửa người, co giật, rối loạn ý thức gặp lần lượt với tỷ lệ 39,5%; 31,6% và 28,9%.

Huyết khối tĩnh mạch não (HKTMN) là thuật ngữ  chung  mô  tả  bệnh  lý  huyết  khối  của  hệ thống tĩnh mạch não bao gồm huyết khối xoang tĩnh mạch màng cứng và hệ thống tĩnh mạch não sâu cũng như tĩnh mạch vùng vỏ não. Đây là một thể  ít  gặp  trong  số  cácbệnh  lý  đột  quỵnão(chiếm 0,5-1% số bệnh nhân đột quỵnãonão ) với  tỷ  lệ  mới  mắc  5/1000000  dân  mỗi  năm.1Bệnh thường gặp ở người trẻ tuổi, 78% số bệnh nhân gặp ở độ tuổi dưới50.2Máu  trong  các  tĩnh  mạch  não  chiếm  70% lượng  máu  trong  não.  Huyết  khối  trong  các xoang  tĩnh  mạch  não  ít  gặp  hơn  huyết  khối  ở động  mạch  não  nhiều  lần.2Do  biểu  hiện  lâm sàng của bệnh đa dạng, không đặc hiệu cho nên chẩn đoán bệnh thường ít được chú ý trên lâm sàng. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh thường là  nhức  đầu  không  rõ  nguyên  nhân,  dấu  hiệu thần  kinh  khu  trú,  cơn  co  giật  hoặc  rối  loạn  ý thức. Các triệu chứng này có thể đơn độc hoặc phối hợp trên một bệnh nhân. Ở  Việt  Nam  cho  đến  nay  chưa  có  nhiều nghiên cứu về HKTMN ở nước ta còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Huyết khối tĩnh mạch não, lâm sàng

Tài liệu tham khảo
1. G. S, F. B, D. BR, et al. Diagnosis and Management of Cerebral Venous Thrombosis: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2011;42:1158-1192. 
2. P. C, Ferro J. M., Lindgren A. G., et al. Causes and Predictors of Death in Cerebral Venous Thrombosis. Stroke. 2005;36:1720-1725. 
3. Coutinho JM, Ferro JM, Canhao P, et al. Cerebral venous and sinus thrombosis in women. Stroke. 2009;40(7):2356-2361. 
4. Lê Văn Thính. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị huyết khối tĩnh mạch não. Tập san Hội Thần kinh học Việt Nam, 2, 10. 2010; 
5. Trịnh Tiến Lực. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não Luận án Tiến sỹ y học, Đại học Y hà nội. 2020; 
6. Lê Văn Minh. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của D-Dimer trong chẩn đoán huyết khối tính mạch não. Luận án Tiến sỹ Y học, Học viện Quân Y2014. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment