ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN DI CĂN CARCINOMA HẠCH CỔ TẠI BỆNH VIỆN K

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN DI CĂN CARCINOMA HẠCH CỔ TẠI BỆNH VIỆN K

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN DI CĂN CARCINOMA HẠCH CỔ TẠI BỆNH VIỆN K
Đỗ Hùng Kiên1, Nguyễn Văn Tài1
1 Bệnh viện K
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân khám và phát hiện hạch cổ di căn ung thư biểu mô tại thời điểm nhập viện tại bệnh viện K từ 01/2022 đến 08/2022 và đánh giá nguồn gốc u nguyên phát của nhóm bệnh nhân nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu trên 72 bệnh nhân (BN) khám và phát hiện di căn ung thư biểu mô của hạch cổ tại thời điểm nhập viện tại bệnh viện K từ 01/2022 đến 08/2022. Kết quả: Đa phần nam giới (chiếm 72,2%), nhóm tuổi < 65 tuổi chiếm đa số (chiếm 77,8%). Đa phần các bệnh nhân có hút thuốc lá và/hoặc uống rượu bia. Chủ yếu các bệnh nhân có thể trạng ECOG 1 (chiếm 59,7%). Tỷ lệ khám phát hiện hạch cổ hai bên là 59,7%, nhóm hạch có tần suất hay gặp nhất là cảnh cao (59,7%), tiếp đến hạch góc hàm (51,4%), hạch thượng đòn 37,5%. Mô bệnh học thường gặp là hạch di căn ung thư biểu mô vảy (chiếm 58,2%), tiếp đến là hạch di căn ung thư biểu mô tuyến (chiếm 34,7%). Tỷ lệ ung thư đầu cổ hay gặp nhất chiếm 51,4%, tiếp đến là ung thư phổi chiếm 22,2%, tỷ lệ ung thư di căn hạch chưa rõ nguyên phát là 13,9%. Kết luận: Bệnh nhân di căn hạch cổ ung thư biểu mô có triệu chứng lâm sàng đa dạng, tỷ lệ di căn hai bên cao, thường gặp các ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ, có 13,9% ung thư chưa rõ nguyên phát mặc dù đã đánh giá bằng các phương pháp chẩn đoán.

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN DI CĂN CARCINOMA HẠCH CỔ TẠI BỆNH VIỆN K

Leave a Comment