ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT CÓ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT CÓ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT CÓ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP
Tạ Anh Tuấn1, Phan Quang Thỏa2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân (BN) nhi nhiễm khuẩn huyết (NKH) có tổn thương thận cấp (acute kidney injury – AKI). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 86 BN nhi được chẩn đoán NKH theo tiêu chuẩn của IPSCC (2005) có tổn thương thận cấp theo phân loại pRIFLE, tại Khoa Điều trị Tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 11/2016 – 6/2018. Kết quả: 51 BN (53,9%) xuất hiện tổn thương thận cấp. Đặc điểm: tuổi < 12 tháng (52,94%), prothrombin của nhóm AKI thấp hơn nhóm không AKI (p = 0,001), APTT nhóm AKI cao hơn so với nhóm không AKI có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). pH, nồng độ HCO3- ở nhóm AKI thấp hơn so với nhóm không AKI (p < 0,05). GOT, GPT ở nhóm AKI cao hơn so với nhóm không AKI có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Nồng độ lactat nhóm AKI cao hơn so với nhóm không AKI (p < 0,05). Tỷ lệ tử vong của nhóm AKI là 75%, của nhóm không AKI là 25%. Kết luận: Tổn thương thận cấp ở BN nhi NKH tại Khoa Điều trị Tích cực Nội khoa khá cao. Đặc điểm lâm sàng nặng nề với tỷ lệ prothrombin giảm, toan chuyển hóa nặng (pH, HCO3- thấp), tăng men gan (GOT, GPT), lactat cao và tỷ lệ tử vong cao hơn so với nhóm không có AKI.

Nhiễm khuẩn huyết là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận cấp. Tỷ lệ mắc AKI dao động từ 4,5 – 82% [1], phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đó có thể là nguyên nhân gây ra bệnh chính, cũng có thể do biến chứng của bệnh như tình trạng suy hô hấp, tình trạng sốc, hoặc suy chức năng các cơ quan…, các yếu tố này có thể độc lập hoặc cộng hợp với nhau làm tăng khả năng mắc AKI ở những BN nặng [4, 5]. Ngày nay, lĩnh vực hồi sức đối với BN NKH có AKI đạt nhiều tiến bộ trong điều trị nhưng tỷ lệ tử vong ở BN AKI còn cao [4, 5]. Vì vậy, việc đánh giá các yếu tố lâm sàng, cũng như cận lâm sàng ở nhóm bệnh này góp phần nâng cao khả năng điều trị. Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở BN nhi NKH có tổn thương thận cấp

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT CÓ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP

Leave a Comment