ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY NHIỄM TRÙNG SAU GHÉP THẬN

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY NHIỄM TRÙNG SAU GHÉP THẬN

 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ  GÂY NHIỄM TRÙNG SAU GHÉP THẬN

Bùi Văn Mạnh*; Đỗ Quyết**; Bùi Thanh Tiến*
TÓM TẮT
Nghiên cứu trên 180 bệnh nhân (BN)  ghép thận điều trị  tại Bệnh viÖn 103 trong năm đầu sau ghép (116 BN ghép thận từ  người hiến thận sống, 64 BN ghép thận từ  người hiến thận chết não). 
Kết quả  cho thấy: tỷ  lệ  BN bị  nhiễm trùng trong năm đầu sau ghép khá cao (51,6%). Nhiễm trùng thường gặp sau ghép thận gồm: nhiễm trùng đường tiết niệu (15,6%), viêm gan virut B và C (8,3%). Bệnh do CMV gặp với tỷ  lệ  thấp hơn (6,7%) nhưng diễn biến rất nặng, tỷ  lệ  tử  vong cao. 5/8 BN 
(62,5%) tử  vong có liên quan đến nhiễm trùng. Nhóm BN có thải ghép cấp nguy cơ nhiễm trùng cao hơn nhóm không bị  thải ghép cấp. Nhóm BN bị  thải ghép cấp đã điều trị  chống thải ghép, nguy cơ mắc bệnh do CMV cao so với nhóm không bị  thải ghép cấp. Không có sự  khác biệt có ý nghĩa vềnguy cơ nhiễm trùng giữa nhóm BN dùng tacrolimus và cyclosporin A

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment