Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm sinh hoá máu và phân chia giai đoạn bệnh ung thư biểu mô tế bào gan

Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm sinh hoá máu và phân chia giai đoạn bệnh ung thư biểu mô tế bào gan

Tên bài báo:Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm sinh hoá máu và phân chia giai đoạn bệnh ung thư biểu mô tế bào gan

Tác giả:    Mai Hồng Bàng

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2006    Số:    1    Tập:    534    Trang:    32-35

Tóm tắt:    Nghiên cứu trên 220 bệnh nhân (BN) ung thư biểu mô tế bào gan (UBTG) điều trị tại khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 5/2002 đến 5/2005. Triệu chứng lâm sàng của UBTG đa dạng phong phú, phần lớn là các triệu chứng của xơ gan: đau hạ sườn phải (70,5%), mệt mỏi (64,5%), sút cân (55,9%), chán ăn (42,7%), gan to (75%), tuần hoàn bàng hệ (37,7%), sao mạch (24,1%), tiếng thổi trên mặt gan tuy ít gặp (11,4%) nhưng rất có giá trị. Xét nghiệm sinh hóa: giảm albumin (23,6%), giảm prothrombin (19,5%), tăng bilirubin (16,4%), tăng transaminase (44,5%). Phân loại bệnh theo Child-Pugh: phần nhiều BN ở giai đoạn Child A và B (47,7% và 32,7%) nhưng lại chiếm ưu thế ở giai đoạn Okuda II (61,8%).

Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm sinh hoá máu và phân chia giai đoạn bệnh ung thư biểu mô tế bào gan

Leave a Comment