ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ XÉT NGHIỆM ĐÔNG CẦM MÁU CỦA BỆNH NHÂN THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ XÉT NGHIỆM ĐÔNG CẦM MÁU CỦA BỆNH NHÂN THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ XÉT NGHIỆM ĐÔNG CẦM MÁU CỦA BỆNH NHÂN THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
Phùng Chí Doanh1, Nguyễn Thế Tùng1, Nguyễn Thị Kim Tiến1, Trần Thế Hoàng1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Phân tích đặc điểm một số xét nghiệm đông cầm máu của bệnh nhân thalassemia tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2021. Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 96 bệnh nhân thalassemia tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Kết quả: Tỉ lệ bệnh nhân <5 tuổi là 17,7%; từ 6-10 tuổi là 36,4%; từ 11-15 tuổi là 17,7%. Tỉ lệ bệnh nhân nam là 40,6%; nữ là 59,4%. Tỉ lệ bệnh nhân tăng số lượng tiểu cầu là 36,5%. Tỉ lệ tăng PT (giây) là 44,8%; giảm PT (%) là 25,0% và tăng PT (INR) là 32,3%. Tỉ lệ tăng APTT (giây) là 68,8%; tăng APTT (ratio) là 47,9%. Tỉ lệ giảm fibrinogen là 12,5%. Kết luận: Có tình trạng rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân thalassemia, chủ yếu là giảm đông máu.

Thalassemia  là  bệnh  thiếu  máu  tan  máu  di truyền  do  giảm  hoặc  mất  hẳn  sựtổng  hợp  của một  loại  chuỗi  globin.  Bệnh  thalassemia  là  một bệnh  di  truyền  lặn  trên  nhiễm  sắc  thểthường, bệnh ngày càng  gia tăng và trởnên  phổbiến trên toàn thếgiới. Tại Việt Nam, tất cả63 tỉnh và 54   dân   tộc  đều  có  người   mang   gen   bệnh thalassemia:  tỉlệmang  gen  chung  trên  toàn quốc  ước  tính  là  13,8%  (khoảng  13-14  triệu người  Việt  Nam  mang  gen  thalassemia) [1].Bệnh thalassemiaảnh hưởng tới mọi cơ quan, tổchức trong cơ thểtrong đó có hệthống đông cầm  máu. Nghiên  cứu  của  Maiti  Abhishek  và  cs (2012)  vềxét  nghiệm  đông  cầm  máu ởbệnh nhân  thalassemia  thấy:  tỉlệgiảm  tiểu  cầu  là 40,0%,  tỉlệkéo  dài  thời  gian  prothrombin  là 12,0%  và  kéo  dài  thời  gianthromboplastin  là 6,0%  bệnh  nhân [8].  Theo  Chhikara  A.  và  cs (2017)  thì  tiểu  cầu  trung  bình ởbệnh  nhân thalassemia    là    277.000    ±    106.000/mm3, prothrombin  trung  bình  là  14,6±1,02  giây,thromboplastin  trung  bình  là  35,03±3,29  giây,fibrinogen  trung  bình  252,6±64,49  mg/dl [7]. Trung  tâm  Huyết  học  Truyền  máu -Bệnh  viện Trung  ương  Thái  Nguyên  hàng  năm  tiếp  nhận nhiều  bệnh nhân thalassemia đến khám và điều trị.  Việc xác định  tình  trạng đông cầm  máu  của bệnh nhân thông qua các kết quảxét nghiệm có vai trò  cực  kỳquan trọng  trong  chỉđịnh điều trịvà tiên lượng  cho  bệnh  nhân.  Câu  hỏi đặt  ra  là kết  quảxét  nghiệm  đông  cầm  máu  của  bệnh nhân thalassemia thay đổi như thếnào? Đó là lý do  chúng  tôi  tiến  hành  nghiên  cứu  nhằm  mục tiêu: Phân tích đặc điểm một sốxét nghiệm đông cầm  máu  của  bệnh  nhân  thalassemia  tại  Trung tâm  Huyết  học  Truyền  máu -Bệnh  viện  Trung ương Thái Nguyên năm 2021

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Đặc điểm, xét nghiệm đông cầm máu, bệnh nhân thalassemia

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Triệu Vân, Ngô Mạnh Quân, và cs. (2021), “Tổng quan thalassemia, thực trạng, nguy cơ và giải pháp kiểm soát bệnh thalassemia ở Việt Nam”, Tạp chí Y học Việt Nam, 502 (Số chuyên đề), tr. 3-16. 
2. Lương Trung Hiếu (2012), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân Thalassemia trưởng thành tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. 
3. Phạm Thị Thu Khuyên (2012), Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh nhân thalassemia gặp tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2012, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
4. Trần Thị Ánh Loan, Trần Thanh Vinh, Hồ Trọng Toàn, và cs. (2019), “Nghiên cứu các thông số hồng cầu và hồng cầu lưới trên bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt và thalassemia”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 23 (6), tr. 343-348. 
5. Nguyễn Hoàng Nam (2019), Nghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi beta thalassemia, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
6. Vũ Hải Toàn (2013), Nghiên cứu đặc điểm một số xét nghiệm đông cầm máu ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment