ĐẶC ĐIỂM VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM DO ĐẠN THẲNG SÚNG AR-15 TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

ĐẶC ĐIỂM VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM DO ĐẠN THẲNG SÚNG AR-15 TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

ĐẶC ĐIỂM VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM DO ĐẠN THẲNG SÚNG AR-15 TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM
Lâm Văn Lệnh1, Nguyễn Thùy Linh1, Vũ Nhất Định1
Nguyễn Trường Giang2, Nguyễn Minh Phương2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm vết thương phần mềm do đạn thẳng súng AR-15 trên động vật thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên động vật thực nghiệm. Kết quả: Tổn thương mô bệnh học rất đa dạng, trong đó các vết thương do đạn 5,56 x 45 mm bắn trên súng AR-15 có tính chất xuyên thấu và thường mang đặc điểm chung, gồm 3 vùng tổn thương: Vết thương lỗ vào, lỗ ra và ống vết thương. Vết thương phần mềm có lỗ vào nhỏ hơn đường kính đầu đạn, còn lỗ ra lớn hơn nhiều so với đường kinh viêm đạn. Lỗ vào có hình tròn bờ đều, đa số không có vành sượt. Chủ yếu là lỗ ra có hình sao với các góc cạnh và bờ nham nhở, tổn thương mô ở lỗ ra rộng và nặng hơn lỗ vào. Kết luận: Tổn thương mô bệnh học do đạn 5,56 x 45 mm bắn trên súng AR-15 rất đa dạng, gồm có 3 vùng tổn thương: Vết thương lỗ vào, lỗ ra và ống vết thương với đặc điểm lỗ vào nhỏ hơn đường kính đầu đạn, có hình tròn bờ đều, đa số không có vành sượt; lỗ ra lớn hơn nhiều so với đường kính viên đạn, có hình sao là chủ yếu với các góc cạnh và bờ nham nhở, tổn thương mô rộng và nặng hơn lỗ vào.

Thương tích do hỏa khí là chấn thương cơ giới do hiện tượng đạn thoát ra khỏi nòng súng hoặc hiện tượng phát nổ của một số loại vũ khí như bom, mìn, lựu đạn, đạn đại bác… Tỷ lệ tử vong do vết thương hỏa khí tương đối cao khi thương binh bị thương ở sọ não và gãy xương đùi. Các điều tra cho thấy tỷ lệ sống sót của vết thương hỏa khí sọ não chỉ từ 5 – 15%, tỷ lệ tử vong lên tới 90 -95% [3]. Katoch còn cho thấy có 80% vết thương hỏa khí ở vùng đùi bị tử vong trên trận địa hoặc trước khi về đến tuyến quâny trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất [4].
Trong chiến tranh, các loại vết thương dohỏa khí gây ra rất đa dạng, nhiều kiểu loại khác nhau phụ thuộc vào chủng loại vũ khí, đạn dược, vị trí, tầm bắn…

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment