Đặc tính sinh học và miễn dịch của máu cuống rốn trong ghép

Đặc tính sinh học và miễn dịch của máu cuống rốn trong ghép

Tên bài báo:Đặc tính sinh học và miễn dịch của máu cuống rốn trong ghép

Tác giả:Bửu Mật
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:1997Số:6Tập:217Trang:34-36
Tóm tắt:
Đặc tính sinh học của máu cuống rốn (MCR): MCR rất giầu tế bào gốc, có tính tăng sinh cao và mang các dấu ấn CD34, CD38, Thyll; không bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thymidine trities; đáp ứng tăng sinh nhanh chóng với các chất GM-CSF, G-CSF, IL-3 và Erythropoietin kết hợp với FLT3/FLK-2 ligand; ít nhất có khoảng 50 cytokines tham gia vào điều hòa tế bào. Đặc tính miễn dịch học: một đặc tính quan trọng của MCR trong ghép tủy là tỷ lệ và mức độ phản ứng GVHD xảy ra thấp hơn so với ghép tủy và tế bào gốc khác. Điều trị gen: dùng các tế bào MCR làm vật tải gen bình thường cho bệnh nhân.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment