ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Hoàng Thị Hoài1, Nguyễn Xuân Hiền2, Nguyễn Xuân Hậu1,2, Lê Văn Quảng1,2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Phẫu thuật nội soi đường miệng (TOETVA) gần đây ngày càng được áp dụng phổ biến trên toàn thế giới với tỷ lệ biến chứng thấp, tính thẩm mỹ và hiệu quả điều trị cao. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này để nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau phẫu thuật tuyến giáp bằng phương pháp nội soi đường miệng sử dụng thang điểm SF-36. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu có nhóm đối chứng, trong đó 121 bệnh được chia thành hai nhóm: 60 bệnh nhân trong nhóm phẫu thuật TOETVA và 61 bệnh nhân trong nhóm mổ mở. Các bệnh nhân được theo dõi bao gồm kết quả phẫu thuật, sự hài lòng về thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống tại thời điểm 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần sau phẫu thuật sử dụng thang điểm SF36. Trong đó, điểm RP, RE, VT, BP và GH của bệnh nhân trong nhóm TOETVA cao hơn có ý nghĩa thống kê ở thời điểm 4 tuần sau phẫu thuật. Kết quả: Bệnh nhân trong nhóm TOETVA trẻ hơn đáng kể so với bệnh nhân trong nhóm phẫu thuật mở (35,8 + 10,3 so với 46,9 + 11,5, p <0,001). Thời gian mổ trung bình ở nhóm TOETVA (102,9 ± 26,1 phút) dài hơn so với nhóm mổ mở (66,8 ± 23,8 phút) với p = 0,0001. Điểm thẩm mỹ và mức hài lòng chung của người bệnh cao hơn đáng kể trong nhóm TOETVA p = 0,0001. Điểm SF-36 QOL của bệnh nhân trong nhóm TOETVA nhìn chung tốt hơn nhóm phẫu thuật mở. Trong đó, điểm RP, RE, VT, BP và GH của bệnh nhân trong nhóm TOETVA cao hơn có ý nghĩa thống kê ở thời điểm 4 tuần sau phẫu thuật (p<0.01). Kết luận: Chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật, kết quả thẩm mỹ và sự hài lòng chung của người bệnh cao hơn đáng kể so với nhóm mổ mở.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment