ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA THỦ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN DO VỠ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA THỦ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN DO VỠ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA THỦ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN DO VỠ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO
Tạ Vương Khoa1, Vũ Anh Nhị2, Nguyễn Quang Trí3
Phan Đình Văn1, Phí Ngọc Dương1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nút hoàn toàn phình mạch và tỷ lệ tai biến liên quan đến thủ thuật ở bệnh nhân (BN) xuất huyết dưới nhện (XHDN) do vỡ phình động mạch não (ĐMN) được điều trị can thiệp nội mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu cắt ngang trên 108 BN XHDN do vỡ phình ĐMN hình túi được điều trị can thiệp nội mạch nút túi phình bằng vòng xoắn kim loại đơn thuần tại Bệnh viện Nhân dân 115 từ 10/2018 – 4/2020. Kết quả: Tuổi trung bình của BN trong nghiên cứu là 52,8 ± 12,7. Tỷ lệ nam/nữ là 1/1.
Tỷ lệ nút hoàn toàn túi phình là 91,7%. Tỷ lệ tai biến thủ thuật là 1,85%. Kết luận: Nghiên cứu về can thiệp nội mạch nút túi phình ĐMN vỡ bằng vòng xoắn kim loại đơn thuần điều trị XHDN do vỡ túi phình ĐMN tại Bệnh viện Nhân dân 115 cho thấy hiệu quả xử trí túi phình rất cao và tai biến thủ thuật rất thấp.

Xuất huyết dưới nhện (chảy máu dưới nhện) do vỡ túi phình ĐMN tuy chỉ chiếm 5% tổng số các dạng đột quỵ, nhưng mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều so với các dạng đột quỵ còn lại khoảng 12 – 15% BN tử vong trước khi nhập viện, 30 – 45% tử vong tại bệnh viện, đặc biệt lên đến50 – 80% khi có tái xuất huyết do tái vỡ túi phình chưa được xử trí, một biến chứng khá thường gặp [9]. Vì vậy, xử trí căn nguyên túi phình ĐMN vỡ được xem lmục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược điều trị bệnh lý này

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment