ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG CỦA PHÁC ĐỒ PACLITAXELCARBOPLATIN TRÊN NHÓM BỆNH NHÂN TRÊN 60 TUỔI

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG CỦA PHÁC ĐỒ PACLITAXELCARBOPLATIN TRÊN NHÓM BỆNH NHÂN TRÊN 60 TUỔI

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG CỦA PHÁC ĐỒ PACLITAXELCARBOPLATIN TRÊN NHÓM BỆNH NHÂN TRÊN 60 TUỔI
VŨ HỒNG THĂNG1, LÊ THÊ ĐƯƠNG2, TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH3
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá đáp ứng của phác đồ Paclitaxel -Carboplatin trên nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ trên 60 tuổi.
Đối tượng nghiên cứu: Gồm 63 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ ≥60 tuổi, giai đoạn IIIB-IV, điều trị hóa chất phác đồ Paclitaxel-Carboplatin tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và BV K.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu
Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng cơ năng đạt 66,6%; Không có bệnh nhân nào đạt đáp ứng hoàn toàn, tỷ lệ đáp ứng một phần 31,7%, bênh giữ nguyên 49,2%, bệnh tiến triển 19%; Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ đáp ứng thực thể khi phân tích với các yếu tố: giới, nhóm tuổi, chỉ số PS, bệnh phối hợp, liều điều trị, giai đoạn bệnh, mô bệnh học và số vị trí di căn xa.
Kết luận: Phác đồ Paclitaxel-Carboplatin đạt hiệu quả và độ an toàn trong điều trị bệnh nhân cao tuổi ung thư phổi không tế bào nhỏ

Điều trị UTPKTBN gồm ba phương pháp chính là phẫu thuật, xạ trị và nội khoa. Việc lựa chọn phương pháp điều trị tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, mô bệnh học và nhiều yếu tố khác. Trong đó, hóa trị đóng vai trò chủ đạo trong điều trị UTPKTBN giai đoạn muộn.
Từ hơn hai thập kỷ nay, phác đồ hóa trị phối hợp nhóm platinum (Cisplatin, Carboplatin) với một thuốc thế hệ thứ ba (Taxane, Gemcitabine, Vinorelbine) được coi là chuẩn cho hóa trị bước một UTPKTBN giai đoạn tiến xa hoặc di căn bởi khả năng cải thiện tỷ lệ đáp ứng, thời gian sống thêm và chất lượng sống của người bệnh. Trong đó, phác đồ Paclitaxel – Carboplatin đã được chứng minh có hiệu quả và an toàn với những bệnh nhân cao tuổi qua nhiều thử nghiệm lâm sàng, đã trở thành phác đồ được ưa thích nhất trên thế giới[1].
Ở Việt Nam, phác đồ Paclitaxel – Carboplatin cũng đã được sử dụng trong điều trị UTPKTBN giai đoạn IIIB, IV nhiều năm. Một số nghiên cứu gần đây.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment