ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG
Nguyễn Thị Huyền1, Nguyễn Thu Hương2, Phạm Minh Thông3
1 Bệnh viện Bạch mai
2 Bệnh viện Vinmec
3 Bệnh viện Bạch Mai
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá giá trị của siêu âm B-mode và siêu âm elastography trong chẩn đoán ung thư vú.
Phương pháp: Bệnh nhân có tổn thương vú được phân loại BIRADS từ 3 đến 5 trên siêu âm B-mode và siêu âm đàn hồi, được tiến hành làm sinh thiết để có kết quả mô bệnh học tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 7/2019 đến tháng 2/2020.
Kết quả: Giá trị ngưỡng của chỉ số mỡ trên tổn thương là 28,4 với độ nhạy (Se), độ đặc hiệu (Sp) và độ chính xác (Acc)lần lượt là 76,9%; 93,3%; 85,7%. Giá trị ngưỡng của chỉ số Elasto/B-mode là 1 với Se, Sp, Acc lần lượt là 100%, 73,3%; 85,7%. Se, Sp và Acc của phương pháp đàn hồi sóng biến dạng lần lượt là 100%; 97,8%; 97,5% tương ứng với giá trị ngưỡng là 36 kPa. Sp, Se và Acc của thang điểm Tsukuba lần lượt là 84,6%; 88,9%; 86,9%. Siêu âm B-mode kết hợp với chỉ số độ cứng có Se và Sp cao nhất lần lượt là 100%; 91,1%.
Kết luận: Siêu âm đàn hồi mô kết hợp với siêu âm B-mode có thể nâng bậc hoặc hạ bậc BIRADS, do đó chúng có thể tăng độ chính xác trong chẩn đoán ung thư vú, đặc biệt là các tổn thương BIRADS 3 hoặc 4a.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment