ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁ THAI TỪ 13 ĐẾN 22 TUẦN BẰNG MISOPROSTOL NGẬM BÊN MÁ TẠI THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁ THAI TỪ 13 ĐẾN 22 TUẦN BẰNG MISOPROSTOL NGẬM BÊN MÁ TẠI THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁ THAI TỪ 13 ĐẾN 22 TUẦN BẰNG MISOPROSTOL NGẬM BÊN MÁ TẠI THÁI NGUYÊN
Đào Ngọc Tuấn
Bệnh viện C Thái Nguyên

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phá thai từ 13 đến 22 tuần bằng Misoprostol ngậm bên má tại Bệnh viện C Thái Nguyên. Phương pháp: Báo cáo 52 ca phụ nữ  mang thai đủ tiêu chuẩn lựa chon của nghiên cứu. Mỗi phụ nữ được ngậm bên má 1 viên misoprostol 200mcg cách 6 giờ không quá 5 lần, kết quả thành công khi thai sẩy tự nhiên mà không có can thiệp ngoại khoa. Kết quả: Tỉ lệ thành công của nghiên cứu là 90/4%. Thời gian ra thai trung bình 13± 4,3 giờ. Tác dụng phụ thoáng qua, 78,8% phụ nữ rất hài lòng với phương pháp, thời gian nằm viện dễ chấp nhận. Kết luận: Sử dụng phác đồ 200mcg Misoprostol ngậm bên má 6h/lần có hiệu quả và an toàn. Bệnh nhân rất hài lòng, thời gian nằm viện dễ chấp nhận
Từ khóa: phá thai, misoprostol ngậm bên má.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trước đây phá thai từ 13 đến 22 tuần thường phải xử dụng các kỹ thuật ngoại khoa, đòi hỏi cơ sở phải có đầy đủ trang thiết bị, bác sĩ chuyên nghiệp và chỉ được thực hiện ở các bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. Phá thai ngoại khoa ở tuổi thai 13-22 tuần thường dùng kỹ thuật nạo gắp thai, có thể gây biến chứng cho bệnh nhân như thủng tử cung, rách cổ tử cung, chảy máu, choáng, nhiễm trùng. Hơn nữa sẽ khiến người làm kỹ thuật bị áp lực và mặc cảm. Với thai 13- 22 tuần, phương pháp hay dùng và an toàn hơn là đặt túi nước gây chuyển dạ, gây cho bệnh nhân một tâm trạng lo âu, căng thẳng. Với phác đồ áp dụng phá thai bằng misoprostol đơn thuần cho tuổi thai 13 đến 22 tuần sử dụng liều 200mcg đặt âm đạo 6 giờ không quá 5 lần/ngày theo hướng dẫn chuẩn quốc gia [3] Trong quá trinh áp dụng thấy thời gian khởi phát cơn co tử cung lâu, bệnh nhân phải nằm chờ đợi, phải thắm khám nhiều lần để đặt thuốc phần nào gây lãng phí , đặc biệt gây ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần người bệnh. Hiện nay có rất nhiều phác đồ được áp dụng. Bằng sử dụng misoprostol đơn thuần liều 200mcg đường ngậm bên má 6h/lần không quá 5 lần/ngày phần nào cải thiện những nhược điểm. Do vậy để dánh giá hiệu quả phá thai và cải thiện những nhược điểm trên. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá hiệu quả phá thai 13 đến 22 tuần bằng misoprostol ngậm bên má tại Bệnh viện C Thái nguyên” 
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu Các thai phụ có thai từ 13 đến 22 tuần, có chỉ định ngừng thai nghén vì lý do y tế hoặc xã hội, tại Khoa sản  Bệnh viện C Thái Nguyên, sẽ được mời lựa chọn tham gia vào nghiên cứu.

 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁ THAI TỪ 13 ĐẾN 22 TUẦN BẰNG MISOPROSTOL NGẬM BÊN MÁ TẠI THÁI NGUYÊN

Leave a Comment