ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI SỬ DỤNG XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI SỬ DỤNG XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI SỬ DỤNG XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA
Tô Quang Duy1, Nguyễn Ngọc Sáng1, Nguyễn Văn Ba1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân (BN) ung thư vòm mũi họng (UTVMH) giai đoạn III, IVA và đánh giá bước đầu hiệu quả hóa xạ trị đồng thời sử dụng xạ trị điều biến liều. Đối tượng và phương
pháp: Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu trên 30 BN UTVMH giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng (III, IVA) được điều trị phác đồ hóa xạ trị đồng thời tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Quân y 103 từ 10/2019 – 04/2022, sử dụng xạ trị điều biến liều, hóa chất đồng thời cisplatin 30 mg/m2da/tuần trong 7 tuần, hóa chất bổ trợ phác đồ CF 03 chu kỳ. Tất cả BN đều được đánh giá đáp ứng tại u và hạch theo tiêu chuẩn RECIST 1.1. Kết quả: 100% BN xạ trị đủ liều, 76,7% BN hoàn thành đủ phác đồ điều trị, thời gian gián đoạn chủ yếu trong vòng 01 tuần (73,3%). Đáp ứng chung đối với u và hạch sau 01 tháng điều trị 80% BN đáp ứng hoàn toàn, 16,7% BN đáp ứng một phần, 3,3% BN bệnh giữ nguyên. Đáp ứng điều trị liên quan đến tuân thủ liệu trình điều trị và gián đoạn điều trị. Kết luận: Phác đồ hóa xạ trị đồng thời trong điều trị UTVMH có sử dụng xạ trị điều biến liều mang lại hiệu quả cao.

Ung thư vòm mũi họng là bệnh lý ác tính của tế bào biểu mô vùng vòm họng, có đặc điểm dịch tễ học, mô bệnh học và chiến lược điều trị khác biệt với các ung thư đầu cổ khác; là loại ung thư nhạy cảm với tia xạ và ở vị trí giải phẫu đặc biệt nên xạ trị vẫn là phương pháp điều trị chính. Những năm 1990, cisplatin phối hợp đồng thời với xạ trị đã được áp dụng rộng rãi làm giảm cả tỷ lệ tái phát tại chỗ, tại vùng và di căn xa, giúp cải thiện có ý nghĩa về sống thêm toàn bộ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của phác đồ này là tỷ lệ độc tính cấp gia tăng, số người bệnh hoàn thành liệu trình điều trị thấp [1]. Những năm 2000, sự ra đời của kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT) đã mang lại hiệu quả cao, đặc biệt trong điều trị ung thư vùng đầu cổ. Kỹ thuật IMRT được chứng minh là có khả năng kiểm soát bệnh tốt hơn trong thời gian dài và ít gây ra tác dụng không mong muốn hơn trong điều trị UTVMH đặc biệt ở giai đoạn III, IVA khi kết hợp với điều trị hóa chất [2]. Do đó, hóa xạ trị đồng thời được xem như là điều trị chuẩn cho giai đoạn này. Tại Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Quân y 103, từ năm 2019 khi hệ thống máy IMRT được đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả cao trong điều trị các bệnh lý ung thư nói chung, bệnh lý ung thư vùng đầu cổ nói riêng,

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment