ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG LOẠI BỎ CÁC TỔN THƯƠNG VÚ LÀNH TÍNH BẰNG SINH THIẾT VÚ CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG LOẠI BỎ CÁC TỔN THƯƠNG VÚ LÀNH TÍNH BẰNG SINH THIẾT VÚ CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG LOẠI BỎ CÁC TỔN THƯƠNG VÚ LÀNH TÍNH BẰNG SINH THIẾT VÚ CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Phương Anh1, Lê Nguyệt Minh1, Nguyễn Xuân Hiền1, Vũ Đăng Lưu1, Phạm Minh Thông1
1 Trung tâm điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bước đầu trong xử lý các tổn thương vú lành tính bằng phương pháp sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không tại trung tâm Điện quang, bệnh viện Bạch Mai
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp tiến cứu trên 21 bệnh nhân nữ được loại bỏ 31 tổn thương vú lành tính bằng kim sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2018.
Kết quả: Tuổi trung bình 37,5; hay gặp ở nhóm 20-30 tuổi (19,3%). Kích thước trung bình của tổn thương trên siêu âm là 11,7mm. Số mảnh cắt trung bình là 10,8 mảnh với thời gian trung bình là 12 phút. Kết quả giải phẫu bệnh, u xơ tuyến vú hay gặp nhất với tỷ lệ 54,8%, thứ hai là biến đổi xơ nang chiếm 25,8%. Các biến chứng sau khi sinh thiết là đau và máu tụ tại chỗ. Kích thước tổn thương có mối tương quan tỷ lệ thuận với lượng thuốc tê sử dụng, kích thước máu tụ sau sinh thiết, thời gian cắt bỏ tổn thương và cỡ kim sinh thiết. Có mối tương quan tỷ lệ nghịch giữa khoảng cách từ tổn thương đến núm vú và mức độ đau sau sinh thiết. Khoảng cách từ tổn thương đến bề mặt da có tương quan tỷ lệ nghịch với kích thước khối máu tụ sau sinh thiết.
Kết luận: Phương pháp sinh thiết vú có sự hỗ trợ hút chân không là phương pháp hiệu quả và an toàn để loại bỏ hoàn toàn tổn thương vú lành tính, có tính thẩm mỹ cao, đồng thời cho kết quả giải phẫu bệnh đáng tin cậy, đặc biệt cho những tổn thương có kích thước nhỏ.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG LOẠI BỎ CÁC TỔN THƯƠNG VÚ LÀNH TÍNH BẰNG SINH THIẾT VÚ CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Leave a Comment