ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NHÓM KHÁNG SINH CARBAPENEM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NHÓM KHÁNG SINH CARBAPENEM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NHÓM KHÁNG SINH CARBAPENEM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN
Trần Mạnh Duy1, Nguyễn Ngọc Khôi2, Nguyễn Như Hồ2
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận
2 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh, tình hình sử dụng carbapenem và đánh giá bước đầu can thiệp của dược lâm sàng trong việc sử dụng carbapenem tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả, so sánh hai giai đoạn gồm giai đoạn 1 (trước can thiệp) từ 07/2020 đến 12/2020 và giai đoạn 2 (can thiệp) từ 01/2021 đến 07/2021. Tính hợp lý của kháng sinh được đánh giá dựa vào Hướng dẫn sử dụng kháng sinh Bộ Y Tế 2015; Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận 2017 và The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2020. Kết quả: Ở cả hai giai đoạn, vi khuẩn Gram âm chiếm đa số và có tỷ lệ đề kháng carbapenem cao. Imipenem là kháng sinh trong nhóm carbapenem được chỉ định nhiều nhất. Với can thiệp của dược lâm sàng, tính hợp lý chung về sử dụng kháng sinh tăng lên 70,5%, tối ưu hóa về liều được chấp thuận chiếm 88,1% và tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh chiếm 48,9%. Kết luận: Sau khi có sự can thiệp của dược sĩ lâm sàng, tính hợp lý trong việc sử dụng kháng sinh được cải thiện.

Tại  Mỹ,  hàng  năm  có  hơn  35.000  người  tửvong  do  có  yếu  tốđềkháng  kháng  sinh  [7]. ỞChâu Âu, con sốtửvong ước đoán cũng khoảng 33.000 người  [6].  Tại  Việt  Nam,  dữliệu  từ12 bệnh  việntrong  năm  2017  và  2018cho  thấyEnterobacteriaceae có tỷlệđềkháng kháng sinh đối với carbapenem lên đến 52% [5]. Năm 2020, BộY  tếđã ban hành Quyết định 5631/QĐ-BYT nhấn  mạnh  tầm  quan  trọng  của  việc  quản  lý  sửdụng  kháng  sinh  trong  bệnh  viện, trong đó bao gồm các hoạt động vềgiám sát đềkháng kháng sinh cũng như triển khai các can thiệp đểtối ưu hoá việc sửdụng kháng sinh[3].Tại  Bệnh  viện đa khoa tỉnh  Ninh  Thuận,  vẫn chưa có nghiên cứu  khảo  sát  vềviệc  sửdụng kháng  sinh  carbapenem  và  canthiệp dược  lâm sàng tại  khoa  Hồi  sức  tích  cực –chống  độc. Nhằm  nâng  cao  chất  lượng  điều  trị,  sửdụng kháng  sinh  hiệu  quả,  an  toàn,  chúng  tôithực hiện  nghiên  cứu  với mục tiêu khảo sát tình hình đềkháng,  tình  hình  sửdụngcarbapenemvà đánh giá bước đầu  can  thiệp  của dược  sĩ lâm sàng trong việc sửdụng carbapenem

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment