Đánh giá hiệu quả can thiệp làm giảm nguy cơ nhiễm HIV/STI trong nhóm phụ nữ bán dâm

Đánh giá hiệu quả can thiệp làm giảm nguy cơ nhiễm HIV/STI trong nhóm phụ nữ bán dâm

Đánh giá hiệu quả can thiệp làm giảm nguy cơ nhiễm HIV/STI trong nhóm phụ nữ bán dâm cộng đồng tại Hà Nội giai đoạn 2005-2010
Tác giả: Phạm Thị Minh Phương, Trần Hậu Khang, Nguyễn Anh Tuấn
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng nhằm đánh giá hiệu quả làm thay đổi hiểu biết về HIV/STI và tỷ lệ mắc HIV, lậu, giang mai và chlamydia trong nhóm phụ nữ bán dâm (PNBD) tại Hà Nội được triển khai từ 2005- 2010. Điều tra trước can thiệp (trên 499 PNBD) và sau can thiệp (trên 600 PNBD) là các nghiên cứu cắt ngang với cách chọn mẫu chùm. Can thiệp làm tăng hiểu biết cơ bản về HIV trong nhóm PNBD nhà hàng từ 36,4% lên đến 70,7% (p=0,0001); trong nhóm PNBD đường phố từ 51,3% lên đến 72,7% (p=0,0001); Tỷ lệ PNBD biết nhiều hơn 2 triệu chứng STI tăng một cách có ý nghĩa ở cả 2 nhóm. Trong số PNBD có tiêm chích ma túy, tỷ lệ sử dụng chung bơm kim tiêm giảm từ 45,7% xuống 20,0 % (p=0,009) trong nhóm PNBD đường phố và 66,7% xuống 14,3% ở PNBD nhà hàng (p=0,017). Tỷ lệ sử dụng bao cao su thường xuyên trong vòng 1 tháng qua với khách lạ và khách quen giảm trong cả 2 nhóm. Can thiệp làm giảm tỷ lệ mắc Chlamydia trong nhóm PNBD đường phố từ 17,5 % xuống còn 4,7% (p=0,0001), trong nhóm PNBD nhà hàng từ 8,5% xuống còn 3,0 % (p=0,006); giảm tỷ lệ mắc lậu trong nhóm PNBD đường phố từ 1,8% xuống còn 0% (p=0,02). Can thiệp không làm giảm tỷ lệ mắc HIV và giang mai ở cả 2 nhóm PNBD

Đánh giá hiệu quả can thiệp làm giảm nguy cơ nhiễm HIV/STI trong nhóm phụ nữ bán dâm

Leave a Comment