Đánh giá hiệu quả của chọc hút áp xe vú dưới hướng dẫn siêu âm ở phụ nữ cho con bú

Đánh giá hiệu quả của chọc hút áp xe vú dưới hướng dẫn siêu âm ở phụ nữ cho con bú

Đánh giá hiệu quả của chọc hút áp xe vú dưới hướng dẫn siêu âm ở phụ nữ cho con bú
Văn Tám Nguyễn
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả kết quả điều trị của phương pháp chọc hút ổ áp xe dưới hướng dẫn siêu âm trong điều trị áp xe tuyến vú ở bệnh nhân nữ đang cho con bú.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả tiến cứu được tiến hành trên các bệnh nhân đang cho con bú bị áp xe tuyến vú được điều trị chọc hút bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm tại Trung tâm Điện quang, bệnh viện Bạch Mai, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021.
Kết quả: Phân tích 34 bệnh nhân đang cho con bú với 46 ổ áp xe vú cho thấy, phần lớn các ổ áp xe chưa tạo vỏ, độ hồi âm không đồng nhất và kích thước nhỏ hơn 5cm. Ổ áp xe nhỏ nhất có kích thước 13x24x14mm (tương đương lượng dịch hút ra được 2ml) và ổ áp xe lớn nhất chiếm gần toàn bộ tuyến vú (tương đương lượng dịch hút ra là 540ml). Kết quả nuôi cấy dịch mủ ổ áp xe có 84,8% là tụ cầu vàng kháng Methicillin. Số lần chọc hút trung bình là 2 lần và thời gian điều trị trung bình là 16 ngày.
Tỉ lệ thành công là 91,2%, trong đó có 4 bệnh nhân (chiếm 9,3%) có di chứng nang sữa sau điều trị. Có 3 trường hợp (chiếm 8,8%) phải chuyển phẫu thuật chích rạch.
Kết luận: Chọc hút ổ áp xe tuyến vú dưới hướng dẫn siêu âm ở đối tượng bệnh nhân đang cho con bú là thủ thuật xâm lấn tối thiểu và đạt tỉ lệ khỏi cao 91,2%.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment