Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng nút mạch vi cầu phóng xạ Yttrium-90

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng nút mạch vi cầu phóng xạ Yttrium-90

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng nút mạch vi cầu phóng xạ Yttrium-90
Đàm Phương Thảo1, Vũ Đăng Lưu1, Trịnh Hà Châu2, Lê Văn Khảng2
1 Cao học 28 – Trường Đại học Y Hà Nội
2 Trung tâm điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
Ung thư biểu mô tế bào gan là nguyên nhân tử vong đứng thứ 2 trên thế giới trong các loại ung thư. Trong các phương pháp điều trị tại chỗ được sử dụng hiện nay ở những bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật, nút mạch vi cầu phóng xạ Yttrium-90 là phương pháp an toàn, hiệu quả, có thể giảm giai đoạn trước khi ghép gan.
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch vi cầu phóng xạ Yttrium-90.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, hồi cứu trên 93 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan trong thời gian từ 12/2013 đến 4/2021 được điều trị bằng xạ trị trong chọn lọc Y-90 tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau 6 tháng, bệnh nhân được làm xét nghiệm chất chỉ điểm u AFP và chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ. Ghi nhận trên hình ảnh về kích thước, tính chất ngấm thuốc trước và sau điều trị theo tiêu chuẩn đáp ứng với khối u đặc sửa đổi (mRECIST). Theo dõi thời gian sống thêm của bệnh nhân ít nhất sau 6 tháng.
Kết quả: Trong tổng số 93 bệnh nhân được điều trị với Y-90. Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 59.0±9.8 tuổi. Đường kính trung bình của khối u là 6.5±2.7cm. Trung vị thời gian sống thêm toàn bộ là 12.0 (5.0- 25) tháng. Đáp ứng khối u sau điều trị theo tiêu chuẩn mRECIST ở 52 bệnh nhân có theo dõi sau 6 tháng bao gồm: 21 bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn (40.4%) và 15 bệnh nhân đáp ứng một phần (28.8%). Yếu tố tiên lượng liên quan tới kéo dài thời gian sống thêm bao gồm: bệnh nhân giai đoạn BCLC A-B, toàn trạng ECOG 0, không có huyết khối tĩnh mạch cửa.
Kết luận: Nút mạch vi cầu phóng xạ Yttrium-90 là một phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả cho ung thư biểu mô tế bào gan không còn chỉ định phẫu thuật. Giai đoạn BCLC A-B, toàn trạng ECOG 0, không có huyết khối tĩnh mạch cửa là những yếu tố tiên lượng tốt giúp kéo dài thời gian sống thêm.

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng nút mạch vi cầu phóng xạ Yttrium-90

Leave a Comment