Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu

Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu

Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Nguyễn Văn Lâm, Trần Thị Thu Hương, Đỗ Thị Thúy Hậu, Nguyễn Lệ Chinh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Phạm Thế Việt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr.Eca và gel Nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu tại bệnh viện Nhi Trung Ương.
Đối tượng nghiên cứu: 84 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là thủy đậu điều trị nội trú tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 15/6/2019 đến 15/6/2021.
Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên. Nhóm nghiên cứu là 42 trẻ mắc thủy được chăm sóc da bằng tắm dung dịch Dr.ECA và bôi Gel nano bạc.
Nhóm đối chứng là 42 trẻ mắc thủy đậu được chăm sóc da bằng bôi dung dịch xanh metylen hoặc betadin kết hợp với tắm nước thường hoặc dung dịch Lactacyd.
Kết quả: Sau 3 ngày vào viện tỉ lệ trợt/loét ở nhóm nghiên cứu là 26,2% giảm so với nhóm chứng là 40,5%. Sau 5 ngày điều trị hầu hết các tổn thương ở nhóm nghiên cứu đều giảm rõ rệt so với nhóm chứng (dát đỏ giảm từ 13,2% xuống 2,9%, trợt/loét giảm từ 18,4% xuống 2,9%, mụn mủ giảm từ 36,8% xuống 22,9%..) sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Kết luận: Điều trị tổn thương da trên bệnh nhân thủy đậu ở nhóm nghiên cứu tốt hơn nhóm chứng, các tổn thương trên da nhóm nghiên cứu giảm hơn nhiều so với nhóm chứng đặc biệt sau 5 ngày điều trị.

Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu

Leave a Comment