ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY PHỤC HỒI SỚM SAU MỔ CẮT ĐẠI TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY PHỤC HỒI SỚM SAU MỔ CẮT ĐẠI TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY PHỤC HỒI SỚM SAU MỔ CẮT ĐẠI TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG
Nguyễn Hữu Trí1, Nguyễn Thành Phúc1, Đặng Như Thành1
Phan Đình Tuấn Dũng1, Hoàng Thắng2, Nguyễn Đoàn Văn Phú1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả ban đầu việc áp dụng một số biện pháp thúc đẩy phục hồi sớm sau mổ cắt đại tràng trong điều trị ung thư đại tràng (UTĐT). Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu tiến cứu 32 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán và điều trị UTĐT bằng phẫu thuật nội soi cắt đại tràng tại Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 10/2017 – 3/2021. BN được áp dụng một số biện pháp giúp phục hồi sớm sau mổ. Kết quả: Tuổi trung bình 58,9 ± 14,4. Tỷ lệ nam/nữ: 1,9. Chỉ số BMI trung bình 21,3 ± 2,1. 93,7% BN có chỉ số ASA 1 và 2. Vị trí u thường gặp nhất ở đại tràng sigma (53,1%). Tỷ lệ BN ở giai đoạn 0 – 1 chiếm 43,8%, giai đoạn 2: 18,8% và giai đoạn 3: 34,3%. Tất cả BN được phẫu thuật cắt đại tràng nội soi. Thời gian dùng thuốc giảm đau sau mổ trung bình 4,2 ± 1,4 ngày. Thời gian uống trở lại sau mổ trung bình 11,1 ± 4,8 giờ. Nôn sau mổ chiếm 9,4%, tỷ lệ đặt lại ống thông mũi dạ dày 3,1%. Thời gian trung tiện sau mổ trung bình 1,9 ± 1,0 ngày. Tỷ lệ rò miệng nối 3,1%, các trường hợp này phải mổ lại. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 7,5 ± 1,6 ngày. Không có tử vong sau mổ. Kết luận: Áp dụng quy trình thúc đẩy phục hồi sớm sau phẫu thuật cắt đại tràng điều trị UTĐT cho thấy khả thi, giúp làm giảm thời gian sử dụng thuốc giảm đau sau mổ còn 4,2 ngày, giảm thời gian nằm viện sau mổ còn 7,5 ngày.

Ung thư đại tràng là một trong những bệnh lý thường gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo Globocan 2020, hằng năm trên thế giới có khoảng 2 triệu ca mắc mới với khoảng 1 triệu ca tử vong và UTĐT là nguyên nhân tử vong thứ ba do ung thư. Ở Việt Nam, năm 2020 có 15.847 ca mắc UTĐT và 8.203 ca tử vong. Như vậy, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới trong những năm gần đây.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY PHỤC HỒI SỚM SAU MỔ CẮT ĐẠI TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

Leave a Comment