ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BIẾN CHỨNG CỦA PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC KÈM NẠO HẠCH CHẬU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BIẾN CHỨNG CỦA PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC KÈM NẠO HẠCH CHẬU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BIẾN CHỨNG CỦA PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC KÈM NẠO HẠCH CHẬU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Thái Kinh Luân1,2, Nguyễn Thái Hoàng1, Thái Minh Sâm1,2, Ngô Xuân Thái1,2
TÓM TẮT :
Mục tiêu: Chúng tôi báo cáo kết quả biến chứng trong phẫu thuật, biến chứng sau phẫu thuật và kết quả ung thư học của 2 nhóm bệnh nhân phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc có nạo hạch chậu tiêu chuẩn và không nạo hạch chậu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả những trường hợp (TH) phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc tại khoa Ngoại Tiết Niệu, bệnh viện Chợ Rẫy. Thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2020. Các TH được chia thành 2 nhóm: không nạo hạch chậu và nạo hạch chậu tiêu chuẩn. Các biến số ghi nhận gồm: tuổi, chỉ số khối cơ thể (BMI), kích thước tuyến tiền liệt, kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) trước mổ, điểm số Gleason, ISUP, giai đoạn ung thư. Kết quả phẫu thuật gồm thời gian mổ, lượng máu mất, thời gian hậu phẫu, thời gian đặt ống dẫn lưu, thời gian lưu thông niệu đạo, các biến chứng trong và sau mổ, kết quả về ung thư học sau phẫu thuật giữa 2 nhóm.

Kết quả: Nhóm nạo hạch tiêu chuẩn có giá trị PSA cao hơn (35,5 ng/ml, p <0,001) và nhóm nguy cơ cao hơn (nhóm nguy cơ cao chiếm 82%, p=0,015). Nhóm nạo hạch tiêu chuẩn có giai đọan cT3 cao hơn (p=0,26), mức độ ISUP 4-5 cao hơn (p=0,338), tuy nhiên sự khác biệt này là không có ý nghĩa thống kê. Về kết quả phẫu thuật, thời gian phẫu thuật không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. Lượng máu mất ở nhóm không nạo hạch chậu thấp hơn nhiều so với nhóm nạo hạch chậu tiêu chuẩn (140,9 ml, 475 ml, p <0,001). Thời gian hậu phẫu, thời gian đặt ống dẫn lưu và thời gian lưu thông niệu đạo không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. Nhóm không nạo hạch không ghi nhận biến chứng trong mổ và sau mổ. Nhóm nạo hạch chậu tiêu chuẩn ghi nhận 3/78 TH (3,8%) thủng trực tràng trong mổ, 1/78 TH (1,3%) rò nước tiểu, 4/78 TH (5,1%) rò bạch huyết và 1/78 TH (1,3%) chảy máu thứ phát phải mổ lại cầm máu. Giải phẫu bệnh sau phẫu thuật giữa 2 nhóm khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ hạch chậu bịt dương tính sau phẫu thuật là 13,2% (10/78 TH). Tỷ lệ sống còn toàn bộ sau 5 năm là 82,4% sau thời gian theo dõi (8-122 tháng). Trong đó nhóm không nạo hạch chậu có tỷ lệ sống còn toàn bộ sau 3 năm là 100%, nhóm nạo hạch chậu tiêu chuẩn có tỷ lệ sống còn toàn bộ sau 5 năm là 79,8%.

Kết luận: Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc kết hợp nạo hạch chậu có vai trò quan trọng trong ung thư tuyến tiến liệt nguy cơ trung bình và nguy cơ cao, giúp phát hiện thêm 13,2% TH di căn hạch, giúp điều trị hỗ trợ kịp thời và theo dõi sát sau phẫu thuật. Phẫu thuật kết hợp nạo hạch chậu có biến chứng trong mổ là 3,8%, biến chứng sau mổ là 7,7%, biến chứng chung là 11,5%, trong đó biến chứng rò bạch huyết là thường gặp nhất chiếm 5,1%, tất cả trường hợp rò bạch huyết đều được điều trị nội khoa thành công.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment