Đánh giá kết quả bước đầu điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp phẫu thuật nội soi hoàn toàn ngoài phúc mạc

Đánh giá kết quả bước đầu điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp phẫu thuật nội soi hoàn toàn ngoài phúc mạc

Tên bài báo:Đánh giá kết quả bước đầu điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp phẫu thuật nội soi hoàn toàn ngoài phúc mạc

Tác giả:    Trịnh Văn Thảo, Nguyễn Hoàng Bắc

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2005    Số:    7            Trang:    68-71

Tóm tắt:    

Từ tháng 5/2000 đến 11/2004 tại Bệnh viện Đại học y dược TP. HCM đã mổ tất cả 41 thoát vị trên 35 bệnh nhân, tất cả đều là nam, tuổi từ 28-80. Vị trí thoát vị bẹn (TVB) và phân loại TVB theo Nyhus 1991. Kết quả cho thấy: 12 bệnh nhân có TVB trái, 17 bệnh nhân có TVB phải, 6 bệnh nhân có TVB 2 bên. Trong đó 11 bệnh nhân có TVB trực tiếp, 22 bệnh nhân có TVB gián tiếp, 2 bệnh nhân có TVB hỗn hợp. Tương ứng với độ phân loại của Nyhus là: loại II: 3 bệnh nhân; loại IIIa: 11 bệnh nhân; loại IIIb: 19 bệnh nhân; loại IV: 2 bệnh nhân. 2 bệnh nhân có sẹo mổ cũ do TVB tái phát. 6 bệnh nhân được vô cảm theo phương pháp gây tê tuỷ sống, còn lại 82,8% bệnh nhân được gây mê nội khí quản. Thời gian mổ giữa TVB 1 bên và 2 bên chênh lệch nhau không đáng kể. Thời gian hồi phục vận động là 1-2 ngày. Thời gian nằm viện 1-5 ngày.

Đánh giá kết quả bước đầu điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp phẫu thuật nội soi hoàn toàn ngoài phúc mạc

Leave a Comment