ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY LOẠI SCHATZKER V, VI BẰNG KẾT XƯƠNG NẸP VÍT CÓ HỖ TRỢ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY LOẠI SCHATZKER V, VI BẰNG KẾT XƯƠNG NẸP VÍT CÓ HỖ TRỢ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY LOẠI SCHATZKER V, VI BẰNG KẾT XƯƠNG NẸP VÍT CÓ HỖ TRỢ  CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH

Trần Lê Đồng*; Lê Phước Cường*; Mỵ Duy Tiến*

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment