ĐáNH GIá KẾT QUA ĐIÊU TRI PHẪU THUẬT CẮT AMIĐAN VÀ NẠO V.A. ĐỒNG THỜI Ở TRẺ EM

ĐáNH GIá KẾT QUA ĐIÊU TRI PHẪU THUẬT CẮT AMIĐAN VÀ NẠO V.A. ĐỒNG THỜI Ở TRẺ EM

ĐáNH GIá KẾT QUA ĐIÊU TRI PHẪU THUẬT CẮT AMIĐAN VÀ NẠO V.A. ĐỒNG THỜI Ở TRẺ EM
Lê Thanh Thái, Nguyên Thị Ngọc Khanh, Nguyên Trung Nghĩa
Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Dược Huế – Đại học Huế
Tóm tắt
Mục têu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt amiđan và nạo V.A. đồng thời ở trẻ em.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 82 bệnh nhân được cắt amiđan và nạo V.A. đồng thời từ tháng 4/2016 đến tháng 5/2017. Phương pháp nghiên cứu mô tả, tến cứu và có can thiệp lâm sàng. Kết quả: Thời gian phẫu thuật trung bình là 19,2 ± 4,2 phút. Lượng máu mất khi phẫu thuật trung bình là 38,2 ± 4,1 ml. Mức độ đau ngày đầu sau phẫu thuật trung bình là 5,2 ± 1,1 điểm. Ty lệ giảm của các triệu chứng cơ năng sau phẫu thuật 3 tháng so với trước phẫu thuật: đau họng tái phát 91,2%, sốt tái phát 93,1%, chảy mũi
87,8%, nghẹt mũi 88,9%, ngủ ngáy 92,3%, nuốt vướng 88,0%. Sau phẫu thuật 73,2% người nhà rất hài lòng, 26,8% hài lòng với kết quả điều trị. Kết luận: Phẫu thuật cắt amiđan và nạo V.A. đồng thời giúp tết kiệm chi phí phẫu thuật, tết kiệm thời gian, cải thiện triệu chứng lâm sàng tốt hơn và mức độ đau tương đương với cắt amiđan đơn thuần.

Bệnh lý viêm amiđan và viêm V.A. là những bệnh lý chiếm tỉ lệ cao ở trẻ em, đặc biệt là lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo (1 – 6 tuổi) và có thể gây nên nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển tnh thần và thể chất của trẻ nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Ơ trẻ em viêm amiđan và viêm V.A. thường song hành với nhau, và nó là bệnh lý Tai Mũi Họng phổ biến của Việt Nam cũng như trên thế giới. Hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, người ta đã nghiên cứu tm ra nhiều phương pháp điều trị tốt, ít biến chứng cho bệnh nhân. Cắt amiđan, nạo V.A. thường được tến hành riêng lẻ, gần đây việc cắt amiđan và nạo V.A. đồng thời đã được nhiều cơ sở áp dụng, nhằm tránh phẫu thuật nhiều lần, trong khi tồn tại cả hai bệnh lý đồng thời trên một bệnh nhân. Tuy nhiên, các nghiên cứu đánh giá điều trị viêm amiđan và viêm V.A. được tiến hành một cách riêng re mà chưa tm thấy báo cáo nào về việc đánh giá kết quả điều trị viêm amiđan và viêm V.A. đồng thời trên đối tượng là trẻ em.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment