ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NỘI SỌ NGOÀI VÙNG XOANG HANG BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH CÓ SỬ DỤNG BÓNG CHẸN BẢO VỆ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NỘI SỌ NGOÀI VÙNG XOANG HANG BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH CÓ SỬ DỤNG BÓNG CHẸN BẢO VỆ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NỘI SỌ NGOÀI VÙNG XOANG HANG BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH CÓ SỬ DỤNG BÓNG CHẸN BẢO VỆ
BS Nguyễn Tất Thiện1, Bs Vũ Đăng Lưu1, GS Phạm Minh Thông1, Bs Trần Anh Tuấn1, Bs Lê Hoàng Kiên1, Bs Nguyễn Quang Anh1, Bs Nguyễn Thị Thu Trang2, Bs Nguyễn Hữu An3, Bs Trần Cường
1 Trung tâm Điện Quang, Bệnh viện Bạch Mai
2 trung tâm điện quang- Bệnh viện Bạch Mai
3 Trung tâm điện quang- Bệnh viện Bạch Mai
Tóm tắt
Mục đích: đánh giá ứng dụng của kĩ thuật sử dụng bóng chẹn bảo vệ xoang tĩnh mạch trong can thiệp nội mạch điều trị rò động tĩnh mạch màng cứng ngoài vùng xoang hang.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu được tiến hành trong thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2020, tại Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai, trên 15 bệnh nhân có RĐTMMC ngoài vùng xoang hang, được điều trị bằng phương pháp can thiệp nội mạch có sử dụng bóng chẹn bảo vệ. Nghiên cứu can thiệp không đối chứng tiến cứu.
Kết quả: Trong 15 bệnh nhân, với 18 lần can thiệp, có 7 bệnh nhân nam, 8 bệnh nhân nữ, độ tuổi trung bình 48.2 ± 14.82. Dị dạng ngoài xoang hang hay gặp nhất ở xoang ngang – sigma (76,5%), phân loại dị dạng theo Cognard gồm có 47% (8/17) thuộc loại II a theo Cognard, 17,6% (3/17) thuộc loại II b, 29,4% (5/17) thuộc loại II a+b, và 5,9% (1/17) bệnh nhân thuộc loại thuộc loại IV. Đa số dị dạng có nhiều cuống nuôi, tỷ lệ trung bình 3.42 ± 1.35 cuống/ dị dạng, nhánh hay gặp nhất là ĐM màng não giữa. Với 18 thì can thiệp sử dụng kĩ thuật bóng chẹn tĩnh mạch, tỷ lệ bảo tồn xoang là 17/18 trường hợp. Tỷ lệ nút tắc dị dạng hoàn toàn đạt 86,7%, tắc bán phần đạt 13,3%. Lâm sàng sau can thiệp 86,7% không gặp di chứng, tỷ lệ khỏi hoàn toàn đạt 53,3%, giảm nhẹ các triệu chứng đạt 26,7%. Có 01 bệnh nhân tai biến nặng, chiếm 5,6%.
Kết luận: Can thiệp nội mạch có sử dụng bóng chẹn bảo vệ là phương pháp an toàn, hiệu quả trong điều trị các dị dạng RĐTMMC ngoài xoang hang.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment