Đánh giá kết quả giảm đau trong mổ của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng hai bên dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng

Đánh giá kết quả giảm đau trong mổ của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng hai bên dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng

Đánh giá kết quả giảm đau trong mổ của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng hai bên dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng
Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Anh Tuấn
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá kết quả giảm đau trong mổ của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng 2 bên dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng. 30 bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng theo chương trình được giảm đau trước mổ bằng phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng dưới hướng dẫn của siêu âm tại Khoa Gây mê Hồi sức và Chống đau – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2020. Ở nhóm gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng, điểm đau ANI tại thời điểm H5, H50, H80, H120, H150 trong mổ đều thấp hơn có ý nghĩa (p < 0,05), lượng fentanyl tiêu thụ thấp hơn (183,3[150 – 250] vs 343,3 [300 – 400]mg, p < 0,001) so với nhóm chứng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng 2 bên dưới hướng dẫn của siêu âm có hiệu quả giảm đau trong mổ tốt cho các phẫu thuật cột sống thắt lưng.

Phẫu  thuật  cột  sống  có  xu  hướng  ngày càng gia tăng trong điều trị các bệnh lý cột sống.  Kiểm  soát đau  tốt  trong  mổ  cột  sống giúp làm giảm lượng thuốc giảm đau morphin trong mổ, tăng cường chất lượng hồi phục của người bệnh. Những năm gần đây có rất nhiều nghiên cứu kĩ thuật gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm cho thấy có thể phong bế mặt sau, mặt bên và mặt trước của thần kinh cảm giác vùng ngực và bụng. Gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (erector spinae plane block – ESP block) dưới hướng dẫn của siêu âm là kỹ thuật mới để giảm đau cấp hay mạn tính cho vùng ngực và thắt lưng. Gây tê mặt phẳng cơ dựng sống là kỹ thuật gây tê vùng bằng cách đưa một lượng thuốc tê vào mặt phẳng giữa cơ dựng sống và mỏm ngang cột sống dưới hướng dẫn của siêu âm. Thuốc tê sẽ lan đến vị trí đi ra của rễ thần kinh tủy sống (kể cả nhánh lưng và nhánh bụng) từ đó sẽ phong bế thần kinh bụng và lưng của thần kinh gai sống vùng ngực và bụng. Kể từ khi lần đầuđược mô tả bởi Forero và cộng sự thì có rất nhiều các bài báo và báo cáo về chỉ định phong bế ESP: điều trị đau cấp và mạn,1 gãy xương sườn,2,3đau trong phẫu thuật vùng bụng,4  thay khớp háng nhân tạo,5 phẫu thuật vùng cột sống thắt lưng.6 Tại Việt Nam, gây tê phong bế cơ dựng sống vùng thắt lưng để giảm đau trong mổ cho bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng vẫn là phương pháp mới và đangđược quan tâm cũng như vẫn chưa có nghiên cứu nào về tác dụng giảm đau của phong bế ESP đoạn thắt lưng trong phẫu thuật cột sống thắt lưng.

Đánh giá kết quả giảm đau trong mổ của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống thắt lưng hai bên dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng

Leave a Comment