ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÁ XẠ TRỊ BỆNH UNG THƯ VÒM HỌNG GIAI ĐOẠN IIB-III BẰNG CISPLATIN HÀNG TUẦN VÀ XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÁ XẠ TRỊ BỆNH UNG THƯ VÒM HỌNG GIAI ĐOẠN IIB-III BẰNG CISPLATIN HÀNG TUẦN VÀ XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÁ XẠ TRỊ BỆNH UNG THƯ VÒM HỌNG GIAI ĐOẠN IIB-III BẰNG CISPLATIN HÀNG TUẦN VÀ XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU
Phạm Lâm Sơn1, Vũ Hồng Thăng1,2, Bùi Vinh Quang2, và CS 1,2
1 Bệnh viện K
2 Trường đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả phác đồ điều trị phối hợp hóa xạ trị đồng thời bệnh ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB-III bằng phác đồ cisplatin liều hàng tuần và xạ trị điều biến liều. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng trên 68 bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn IIB-III, các bệnh nhân này được xạ trị điều biến liều kết hợp với cisplatin 40mg/m2 da cơ thể hàng tuần trong 6 tuần xạ trị, có hoặc không có hóa trị bổ trợ. Thời gian điều trị từ 1-2018 đến tháng 4-2022 tại Bệnh viện K. Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng điều trị hoàn toàn và một phần tại thời điểm 1 tháng và 3 tháng sau khi kết thúc hóa xạ trị lần lượt là 86,7%; 95% và 13,3; 5%, không có trường hợp nào bệnh không đáp ứng hoặc tiến triển. Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình: 34,41 ± 9,15 tháng. Tỉ lệ sống thêm toàn bộ: 12 tháng là 97%, 24 tháng 89,7% và 36 tháng là 84,1%. Thời gian sống thêm trung bình không bệnh là 33,04  ± 10,74 tháng, sống thêm không bệnh: 12 tháng là 91,2%, 24 tháng là 85,3% và 36 tháng là 82,3%. Kết luận: Đáp ứng điều trị hóa xạ trị cisplatin hàng tuần và xạ trị điều biến liều đạt được khá tốt, tỷ lệ sống thêm toàn bộ và sống thêm không bệnh đều cao hơn so với các phác đồ điều trị truyền thống.

Ung thư vòm họng (UTVH) đứng thứ9 trong các loại ung thư (UT) thường gặp nhất và chiếm tỷ lệ cao nhất trong các ung thư đầu cổ ở Việt nam[6]. Theo y văn, ung thư biểu mô thểkhông biệt hóa của UTVH làloại khánhạy cảm với hóa trịvàxạtrị. Với giai đoạn sớm, xạtrịlàphương pháp điều  trịchính,  hóa  xạtrịkết  hợp áp  dụng cho  bệnh ởgiai đoạn  tiến  triển. Bệnh viện K đã tham gia thử nghiệm lâm sàng pha II -hợp tác với Diễn đàn hợp tác hạt nhân châu Á (Forum for Nuclear  Cooperation  in  Asia)  điều  trị  phối  hợp cho  một  số  bệnh  nhân  UTVH  giai  đoạn  III-IV (N2-3, M0) theo phác đồ hóa xạ đồng thời với cisplatin  liều  thấp  hàng  tuần  (30mg/m2da  cơ thể)  trong  6  tuần  xạ  trị  xạ  kỹthuật  3D-CRT thông thường kèm có hoặc không hóa chất bổ trợ[3]. Kết quả cho thấy: Độc tính cấp của phác đồ thấp, tỷ lệ thực hiện phác đồ cao và đáp ứng điều trị khátốt. Cũng trong một nghiên cứu của Chen  vàCS, với phác đồ hóa xạ trị cisplatin liều 40mg/m2da cơ thể, hàng tuần trong quá trình xạ trị cho ung thư vòm họng cũng cho thấy đáp ứng điều trị khá tốt và độc tính cấp trong điều trị giảm[5].  Xạ  trị  bằng  kỹ  thuật  điều  biến  liều (Intensity  Modulated  Radiation  Therapy-IMRT) cho bệnh nhân ung thư làmột tiến bộ vượt bậc trong xạ trị bệnh ung thư, trong đó có UTVH. Đó là sự tối ưu liều xạ vào từng vùng thể tích theo chỉ định điều trị, quan trọng  nhất là làm tăng hiệu quả điều trị và giảm thiểu các biến chứng do xạ trị gây ra.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Ung thư vòm họng, hóa xạ trị, xạ trị điều biến liều, đáp ứng điều trị, sống thêm

Tài liệu tham khảo
1. Trần Thị Kim Phượng. Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời trong ung thư vòm họng giai đoạn II tại bệnh viện K. in Luận án tiến sĩ Y học, Trường Đại Học Y Hà Nội 1–120 (2018). 
2. Đặng Huy Quốc Thịnh. Hóa xạ trị đồng thời carcinoma vòm hầu giai đoạn tiến xa tại chỗ- tại vùng. in Luận án tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược 1–128 (2012). 
3. Ngô Thanh Tùng. Nghiên cứu kết quả thử nghiệm lâm sàng pha II hóa xạ trị bệnh ung thư vòm họng giai doạn II- IVB có di căn hạch N2,3 chưa di căn xa. Tạp trí ung thư học Việt Nam 2, 107 (2008). 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment