Ðánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về hút thuốc lá thụ động và mức độ tiếp cận truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá tại Hải Phòng năm 2003

Ðánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về hút thuốc lá thụ động và mức độ tiếp cận truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá tại Hải Phòng năm 2003

Tên bài báo:Ðánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về hút thuốc lá thụ động và mức độ tiếp cận truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá tại Hải Phòng năm 2003

Tác giả:Nguyễn Trọng Khoa, Phan Thị Hải, Lý Ngọc Kính, Ngô Lệ Thu, Vũ Phạm Nguyên Thanh, Trương Xuân trường
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:2005Số:3Tập:505Trang:38-41
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang 452 người từ 15 tuổi trở lên, có hút thuốc hoặc không hút thuốc tại quận Lê Chân, Hải An và huyện An Dương-Hải Phòng cho thấy: đối tượng khá đa dạng về nghề nghiệp, phần lớn trình độ từ PTTH trở lên, có mức sống trung bình trở lên, có 47,1% hiện đang hút thuốc, 8,6% đã từng hút thuốc, 44,2% không hút thuốc. Tỷ lệ hộ gia đình có người hút thuốc cao 78,5%. 67,9% hút thuốc ở nhà có mặt người thân, 46,2% hút thuốc có mặt đồng nghiệp. Người dân có nhận thức về tác hại của thuốc lá 99,1%, hút thuốc thụ động 73,2%. 75,4% biết hút thuốc có thể gây ung thư phổi. Có 84,1% người hút thuốc muốn bỏ thuốc vì lý do có hại, kinh tế. Người hút thuốc tiếp cận thông tin chủ yếu là truyền hình. Cần tăng cường công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment