ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN LÒNG BÁO CÁO SAI SÓT CHUYÊN MÔN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI VIÊN BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN LÒNG BÁO CÁO SAI SÓT CHUYÊN MÔN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI VIÊN BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN LÒNG BÁO CÁO SAI SÓT CHUYÊN MÔN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI VIÊN BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG NĂM 2021
Đánh giá mức độ sẵn lòng báo cáo sai sót chuyên môn của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Đi tưng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 59 điều dưỡng viên đang làm việc tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 1 – 6/2021. Thu thập số liệu bằng bộ câu hỏi tự điền. Kt qu: Tỷ lệ điều dưỡng cho biết sẵn lòng báo cáo sai sót chuyên môn với người bệnh và với bệnh viện ở mức cao (≥ 79,9% ở tất cả tình huống được đưa ra). Tuy nhiên, tỷ lệ sẵn lòng báo cáo không đồng đều giữa các mức độ nguy hại, sai sót được đánh giá có mức độ nguy hại thấp có xu thế ít được báo cáo hơn. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định có báo cáo sai sót chuyên môn hay không, sắp xếp từ ít quan trọng nhất đến quan trọng nhất là e ngại bị đồng nghiệp trách móc (2,90 ± 0,76), e ngại bị phạt kỷ luật (3,12 ± 0,81), e ngại phản ứng tiêu cực của người bệnh và người nhà (3,27 ± 0,78), e ngại mất uy tín (3,29 ± 0,77) và e ngại bị báo chí, truyền thông làm lớn chuyện (3,41 ± 0,79). Kt lun: Mức độ sẵn sàng báo cáo sai sót chuyên môn của điều dưỡng ở mức cao. Áp lực từ bên ngoài (báo chí, người bệnh, người nhà người bệnh) là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định có báo cáo sai sót chuyên môn hay không của điều dưỡng viên.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sự cố y khoa là các sai sót không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh, gây tổn hại tới sức khỏe và tính mạng của người bệnh [5].
Môi trường y tế là môi trường có nguy cơ xảy ra sai sót rất lớn, hầu hết các hoạt động đều tiềm ẩn nguy cơ cho người bệnh. Tại Australia, hằng năm có khoảng 460.000 người bệnh nhập viện do gặp sự cố y khoa, tăng 8% ngày điều trị do sự cố y khoa, 18.000 người tử vong, 17.000 người tàn tật vĩnh viễn và 280.000 người bệnh mất khả năng tạm thời.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment