ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ GIẢM CƯƠNG TỤ BÚI TRĨ CỦA VIÊN TRĨ THIÊN DƯỢC TRÊN BỆNH NHÂN TRĨ NỘI ĐỘ II CÓ CHẢY MÁU

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ GIẢM CƯƠNG TỤ BÚI TRĨ CỦA VIÊN TRĨ THIÊN DƯỢC TRÊN BỆNH NHÂN TRĨ NỘI ĐỘ II CÓ CHẢY MÁU

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ GIẢM CƯƠNG TỤ BÚI TRĨ CỦA VIÊN TRĨ THIÊN DƯỢC TRÊN BỆNH NHÂN TRĨ NỘI ĐỘ II CÓ CHẢY MÁU
Phạm Đức Huấn1, Lê Mạnh Cường2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá tác dụng giảm đau và giảm cương tụ búi trĩ của viên Trĩ Thiên Dược trên bệnh nhân (BN) trĩ nội độ II có chảy máu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng trên 172 BN được chẩn đoán trĩ độ II có chảy máu. BN được chia thành hai nhóm: Nhóm Trĩ Thiên Dược và nhóm daflon. Kết quả: Viên Trĩ Thiên Dược có tác dụng tương đương daflon trong giảm đau, giảm mức độ cương tụ búi trĩ và rối loạn đại tiện trên BN trĩ nội độ II có chảy máu. Kết luận: Trĩ Thiên Dược có hiệu quả điều trị tương đương daflon trên BN trĩ nội độ II có chảy máu.

Bệnh trĩ là bệnh thường gặp với tỷ lệ mắc khá cao trong cộng đồng. Bệnh trĩ tuy không trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của BN [1, 2], trong đó chảy máu khi đại tiện, đau và sa búi trĩ là những triệu chứng thường gặp nhất.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment