ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC CORTICOID TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC CORTICOID TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC CORTICOID TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020
Nguyễn Trí Quang1, Dương Xuân Chữ1, Nguyễn Phục Hưng1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục đích: Đánh giá tình hình sử dụng thuốc trong điều trị ngoại trú thông qua một số chỉ số sử dụng thuốc. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang với 400 hồ sơ bệnh án. Kết quả: Tỷ lệ giới tính sử dụng corticoid trong quá trình điều trị ở nam là 48% và nữ là 52%. Nhóm tuổi lớn hơn hoặc bằng 60 tuổi (68,75%) chiếm tỷ lệ cao nhất, thứ hai là nhóm tuổi từ 18-59 tuổi chiếm 30%. Thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân là 6 ± 2,73 ngày. Methylprednisolone có tỷ lệ sử dụng cao nhất (79,50%). Tỷ lệ sử dụng corticoid theo đường tiêm có tỷ lệ cao nhất (64,75%). Tỷ lệ sử dụng cho mục đích kháng viêm chiếm phần lớn tổng số bệnh án được khảo sát (60,5%). Thời gian điều trị corticoid từ 1 đến 4 ngày là chiếm tỷ lệ cao nhất (54,75%), thấp nhất là lớn hơn 14 ngày chiếm 5,5%. Tỷ lệ bệnh án có chỉ định corticoid không phối hợp với non steroid chiếm đa số (86%). Tỷ lệ tương tác thuốc mức độ nghiêm trọng xảy ra giữa của cortitoid với thuốc khác (10,50%). Kết luận: nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các cán bộ y tếvà lãnh đạo về tình hình kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại 1 cơ sở y tế hạng III.

Corticoid được các bác sĩ sử dụng rộng rãi do có  tác  dụng  chống  viêm  và  ức  chế  miễn  dịch mạnh  mẽ,  corticoid  là  một  trong  những  nhóm thuốc được dùng trong điều trị phổ biến  nhất trên nhiều bệnh cảnh lâm sàng, gần 1% dân số toàn  cầu  đang  được  điềutrị  với  liệu  pháp corticoid  trong  các  bệnh  lý  khác  nhau  [7]. Là một loại thuốc có lợi ích rất lớn trong nhiều bệnh cảnh lâm sàng và được xem như  là một  thần dược nhưng bên cạnh đó nhóm thuốc này tiềm ẩn rất nhiều những tác dụng phụ tác động trên hầu hết các hệ cơ quan và nhiều tương tác bất lợi nếu phối hợp thuốc không tốt [8]. Tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, việc kê đơn corticoid rất phổ biến và rộng rãi. Vì vậy, với mong muốn tìm hiểu tình hình  sử dụng thuốc corticoid trong điều trị nội trú tại khoa Nội Tổng Hợp  để  góp  phần  cải  thiện  hiệu  quả  điều  trị, giảm tỷ lệ tử vong và rút ngắn thời gian nằm viện,  chúng  tôi  thực  hiện  đề  tài:  “Đánh  giá tìnhhình  sử  dụng  thuốc  corticoid  tại  khoa  Nội Tổng Hợp bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020”với 2 mục tiêu:-Đánh giáđặc điểm sử dụng thuốc corticoid trong điều trị nội trú tại khoa Nội tổng hợp bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020.-Đánh giácác tương tác thuốc có ý nghĩa lâm  sàng của corticoidvới các thuốc khác trong hồ sơ bệnhánđiều trị nội trú tại khoa Nội tổng hợp bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Corticoid, tình hình sử dụng corticoid, tương tác thuốc

Tài liệu tham khảo
1. Bùi Đức Thành (2014), Khảo sát tình hình sử dụng thuốc corticoid tại bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng – Hải Dương, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường đại học Dược Hà Nội. 
2. Lê Quốc Thịnh (2010), Chọn Glucocorticoid dùng ngoài để hạn chế tác hại, Bảng tin dược lâm sàng và điều trị, (1), Tr. 13. 
3. Nguyễn Thị Hằng (2006), Khảo sát tác dụng không mong muốn của glucocorticoid trên bệnh nhân mắc bệnh hệ thống điều trị tại khoa dị ứng – miễn dịch lâm sàng – bệnh viện Bạch Mai, Luận văn chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội. 
4. Quách Thành Phúc (2013), Khảo sát tình hình sử dụng thuốc corticoid trong điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau năm 2013, Luận văn chuyên khoa cấp I, Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ. 
5. Getachew H., Assen M., Dula F., et al. (2016). Potential drug–drug interactions in pediatric wards of Gondar University Hospital, Ethiopia: A cross sectional study. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 6(6):534-538. 
6. Nabovati E., Vakili-Arki H., Taherzadeh Z., et al. (2014). Drug-drug interactions in inpatient and outpatient settings in Iran: a systematic review of the literature. Journal of Pharmaceutical Sciences, 22(52):257-261. 
7. Nogué M, Rambaud J, Fabre S et all. Long-term corticosteroid use and dietary advice: a qualitative analysis of the difficulties encountered by patient. BMC Health Serv Res. 2019 Apr 26,19(1): 255. 
8. Oray M, Foster CS, Ebrahimiadib N. Long-term side effects of glucocorticoids. Expert Opinion on Drug Safety,January 2016,15(4): 457-65. 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC CORTICOID TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020

Leave a Comment