ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỬ VONG TRƯỚC VIỆN TRONG 5 NĂM (TỪ NĂM 2013 ĐẾN 2017) TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỬ VONG TRƯỚC VIỆN TRONG 5 NĂM (TỪ NĂM 2013 ĐẾN 2017) TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỬ VONG TRƯỚC VIỆN TRONG 5 NĂM (TỪ NĂM 2013 ĐẾN 2017) TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 

Mai Xuân Hiên1; Bùi Văn Mạnh1Phạm Thái Dũng1; Tô VũKhương1
TÓM TẮT 
Mục tiêu:xác  định nguyên nhân gây tửvong trước viện của bệnh nhân quân tại Bệnh viện Quân y 103 và đánh giá tình trạng cấp cứu, vận chuyển ởtuy Đến trước. Đối tượng và phương pháp:nghiên cứu hồi cứu, thống kê sốliệu trên bệnh án bệnh nhân quân  được chuyển  đến  Bệnh viện Quân y 103 trong 5 năm gần  đây (từtháng 1 – 2013  đến 12 – 2017).  Kết quả:20 bệnh nhân quân tửvong trước viện trong 5 năm, 80% trong độtuổi 31 – 60, sỹquan cấp úy 55%, sỹquan cấp tá 35%, hạsỹquan 10%. Nguyên nhân tửvong trước viện chủyếu do tai nạn (50%), bệnh lý nội  khoa  (20%)  và  không  rõ  nguyên  nhân  (30%).  Ngừng  tim  ở nơi  xảy  ra  tai  nạn  55%,  trên đường vận chuyển 25%. Phương tiện vận chuyển chủyếu bằng xe cứu thương (85%), phương tiện khác 15%. 100% nạn nhân được cấp cứu cơbản tại chỗnơi xảy ra tai nạn do có hệthống quân, dân y kết hợp. Cấp cứu ngừng tim phổi chủyếu bằng phương pháp ép tim tại chỗ. 
Chẩn  đoán của tuyến trước phù hợp với bệnh viện có tỷlệcao (60%), không phù hợp 30%, phù hợp một phần 10%.  Kết luận:nguyên nhân tửvong trước viện của bệnh nhân quân chủyếu do tai nạn, bệnh lý nội khoa chiếm tỷlệthấp. Nạn nhân  được cấp cứu cơbản tại chỗnơi xảy ra tai nạn do hệthống quân, dân y kết hợp. Phương tiện vận chuyển  được  đảm bảo tốt, chủyếu bằng xe cứu thương quân y hoặc dân y. Chẩn đoán của tuyến trước hầu hết phù hợp với bệnh viện. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment